Skip to main content sv

Utmaningar för jämställdhetsarbetet i Arktis

Hur ser livsvillkoren ut för kvinnor och män i Arktis? Det var fokus för Gender Equality in the Arctic: Current Realities and Future Challenges. En ny rapport summerar diskussionerna från konferensen.


Foto: Colourbox
 Foto: Colourbox

I den färska konferensrapporten beskrivs presentationerna och debatterna som hölls vid konferensen hösten 2014. Den 30-31 oktober möttes politiker, akademiker, representanter från näringslivet, samhällsledare och företrädare för frivilligorganisationer i Akureyri på Island.

Huvudsyftet med konferensen var att främja dialog om jämställdhet med fokus på dagens verklighet och framtida utmaningar i samband med klimat- och miljöförändringar samt den ekonomiska och sociala utvecklingen. Ett annat mål var att öka beslutsfattarnas medvetenhet om situationen för kvinnor och män i Arktis och att stärka samarbetet mellan personer som arbetar med jämställdhetsfrågor.

Några teman som lyftes vid konferensen var: Vikten av ett jämställdhetsperspektiv i alla aspekter av Arktis utveckling samt betydelsen av effektiva verktyg för jämställdhetsanalys på alla förvaltningsnivåer; Skyldigheten för Arktis stater att garantera jämställdhet och att undanröja alla former av diskriminering; Behovet av att jämställdhetsfrågor prioriteras i Arktis och behovet av att anta en holistisk, kontextbaserad strategi för Arktis utveckling.

Updaterad 2 maj 2020