Skip to main content sv

Våra publikationer

Här hittar du forskarrapporter, faktablad och andra publikationer som NIKK har tagit fram i samarbete med forskare och skribenter sedan 2013.


Publikationer (43/43)

Likalön i Norden

2019 Löneskillnaderna mellan könen är ett av de stora hindren för att uppnå jämställdhet i Norden. Publikationen bygger på intervjuer och underlag från forskare, experter och tjänstepersoner inom myndigheter och departement. Publikationen bygger på intervjuer och underlag från forskare, experter och tjänstepersoner inom myndigheter och departement. »

Sammanfattning: Likalön i Norden

2019 Publikationen är en sammanfattning av Likalön i Norden. »

""

Vad säger lagen om Me Too?

2018 I alla nordiska länder har arbetsgivare skyldigheter att förbygga och agera vid sexuella trakasserier. Trots detta finns det stora problem i arbetslivet, vilket inte minst uppmärksammats i samband med den internationella kampanjen Me too. I denna kartläggning vill vi synliggöra vilken lagstiftning som gäller vid sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden. »

""

Faktablad: Föräldraskap, våldsprevention och maskulinitetsnormer

2018 Detta faktablad lyfter maskulinitetsforskning, visar på politiska initiativ, samt innehåller exempel på nordiska samarbeten inom området. »

""

Faktablad: Vem jobbar och när?

2018 Detta faktablad, som visar på orsaker till och konsekvenser av deltidsarbetet, sammanfattar de tre rapporterna Part-Time in the Nordic region I-III. »

""

Faktablad: Betald föräldraledighet för båda föräldrarna

2018 Den tidigt utvecklade barnomsorgen är en nyckel till att många kvinnor arbetar i Norden. »

""

Faktablad: Flexibla arbetsarrangemang

2018 I Norden finns en stark tradition av framförhandlade rättigheter för arbetstagare vilket innebär trygghet i arbetslivet. »

Faktablad: Lika villkor på arbetsplatsen

2018 Hur har länder i regionen arbetat för att uppnå jämförelsevis goda resultat vad gäller jämställdhet i arbetslivet med internationella mått mätt? »

""

Faktablad: Subventionerad barnomsorg för alla

2018 Den tidigt utvecklade barnomsorgen är en nyckel till att många kvinnor arbetar i Norden. »

""

Ett år efter MeToo

2018 Sammanställningen lyfter initiativ som de nordiska och baltiska länderna tagit mot sexuella trakasserier efter Me Too-uppropen 2017. »

""