Skip to main content sv

Våra publikationer

Här hittar du forskarrapporter, faktablad och andra publikationer som NIKK har tagit fram i samarbete med forskare och skribenter sedan 2013.


Publikationer (37/37)

Faktablad: Flexibla arbetsarrangemang

2018 I Norden finns en stark tradition av framförhandlade rättigheter för arbetstagare vilket innebär trygghet i arbetslivet. »

Faktablad: Lika villkor på arbetsplatsen

2018 Hur har länder i regionen arbetat för att uppnå jämförelsevis goda resultat vad gäller jämställdhet i arbetslivet med internationella mått mätt? »

""

Faktablad: Subventionerad barnomsorg för alla

2018 Den tidigt utvecklade barnomsorgen är en nyckel till att många kvinnor arbetar i Norden. »

""

Ett år efter MeToo

2018 Sammanställningen lyfter initiativ som de nordiska och baltiska länderna tagit mot sexuella trakasserier efter Me Too-uppropen 2017. »

""

The Nordic gender effect at work

The Nordic Gender Effect at Work briefs share the collective Nordic experience in investing in gender equality including parental leave, childcare, flexible work arrangements, leadership and equal opportunities at work, and seek to make further progress through cooperation. »

""

Hat och hot på nätet

2017 NIKK har kartlagt den rättsliga regleringen av hat och hot på nätet. »

""

Faktablad: Vilka hörs och syns i Norden?

2017 Hur kan det nordiska offentliga rummet bli en plats för alla? »

""

Part-Time Work in the Nordic Region III

2016 This third report is an introductory study to part-time work and gender in the Faroe Islands, Greenland and Åland Islands. »

""

Faktablad: Därför stannar papporna hemma

2016 Detta faktablad från NIKK visar hur föräldraförsäkringssystemen ser ut i de nordiska länderna, och hur de påverkar pappors uttag. »

""

Män och jämställdhet

2017 På uppdrag av Nordiska ministerrådet har NIKK genomfört en kartläggning av pågående och genomförda initiativ inom politikområdet ”män och jämställdhet” 2005-2015. »

""