Skip to main content sv

Nordiskt samarbete för ökad kunskap om sexuella trakasserier 

Våld, trakasserier och andra former av utsatthet är genomgripande samhällsutmaningar med allvarliga konsekvenser för både individer och organisationer. Därför är ökad kunskap om sexuella trakasserier en viktig del i av det nordiska samarbetet, och Nordiska ministerrådets vision om att bli världens mest hållbara och integrerade region.  


NIKK – Nordisk information för kunskap om kön är ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. Vi producerar, sammanställer och förmedlar forskning, politik, kunskap och praktik utifrån ett nordiskt och tvärsektoriellt perspektiv. Vi delar med oss av vår kunskap i våra kommunikationskanaler och vid såväl nationella som nordiska möten och arrangemang.  

Vi har bland annat publicerat en nordisk forskningsöversikt om sexuella trakasserier i arbetslivet och sammanställt initiativ och åtgärder som de nordiska länderna vidtagit efter Metoo. Nu arbetar vi med en nordisk antologi om sexuella trakasserier, som publiceras 2023.  

Här kan du läsa och ladda ner publikationer från NIKK om sexuella trakasserier. 

Nordiskt samarbete rörande sexuella trakasserier sker också genom projekt finansierade av Nordisk jämställdhetsfond och av en nordisk forskningssatsning om sexuella trakasserier i arbetslivet, som båda administreras av NIKK.  

Här kan du läsa mer om:  

NIKK är placerat på Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Sekretariatet har mångårig kunskap om sexuella trakasserier, med nationella och internationella uppdrag.

Här kan du läsa mer om NIKK.

Delad kunskap förändrar.