Skip to main content sv

Nordisk forskningssatsning om sexuella trakasserier i arbetslivet 


Utifrån förstudien Nordiskt kunskapslyft om sexuella trakasserier har Nordiska ministerrådet beslutat om en tvärsektoriell forskningssatsning om sexuella trakasserier i arbetslivet, som NIKK administrerar.  Satsningen är ett samarbete mellan Nordiska ministerrådets jämställdhets-, kultur- och arbetslivssektorer samt den nordiska barn- och ungdomskommittén. 

Forskningssatsningen har ett särskilt fokus på förebyggande insatser och metoder för intervention genom branschstudier och komparation av olika branscher. Utlysning av forskningsmedel sker i två omgångar under 2021. Beviljade forskningsprojekt kommer att ha en projektperiod på mellan 6 och 18 månader. Forskningssatsningen avslutas under 2023.  

Tidsspann för projektet
2020-2023

Uppdragsgivare
Nordiska ministerrådet

Kontakt
Maria Grönroos

Projektbudget
4 650 000 DKK