Skip to main content sv

Generation Equality Nordic


Med anledning av 25-årsjubileet av FN:s handlingsplan från Beijing 1995 om jämställdhet ska det danska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet för jämställdhet 2020 tillsammans med UN Women synliggöra nordiska ungas perspektiv på globala jämställdhetsfrågor. NIKK har fått i uppdrag att ta fram och genomföra den nordiska delkampanjen #GenerationEqualityNordic, som en del av det danska ordförandeskapets projekt Unge, Beijing+25 og fremtidens ligestillingspolitik.

Kampanjen syftar till att:

  1. Synliggöra unga i Nordens engagemang och synpunkter på flickors och kvinnors rättigheter och vad som krävs i jämställdhetsarbetet
  2. Förmedla information om vad Beijingplattformen är, att den firar 25 år, att det är viktigt att unga har synpunkter på vad som krävs, och ländernas statusrapporter.
  3. Återföra detta till beslutsfattare i Norden som i sin tur har åtagit sig att föra ut rösterna till FN-sammanhang, för att göra ungas samtal i Norden till en del av det globala samtalet.

Tidsspann för projektet
2019 – 2020

Uppdragsgivare
Nordiska ministerrådet

Kontakt
Susanna Young Håkansson

Projektbudget