Skip to main content sv

Generation Equality Nordic


Med anledning av 25-årsjubileet av FN:s handlingsplan från Beijing 1995 om jämställdhet arbetade det danska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet för jämställdhet 2020 tillsammans med UN Women för att synliggöra nordiska ungas perspektiv på globala jämställdhetsfrågor. NIKK fick i uppdrag att ta fram och genomföra den nordiska delkampanjen #GenerationEqualityNordic, som en del av det danska ordförandeskapets projekt Unge, Beijing+25 og fremtidens ligestillingspolitik. Kampanjen syftade till att:

  1. Synliggöra unga i Nordens engagemang och synpunkter på flickors och kvinnors rättigheter och vad som krävs i jämställdhetsarbetet
  2. Förmedla information om vad Beijingplattformen är, att den firade 25 år, att det är viktigt att unga har synpunkter på vad som krävs, och ländernas statusrapporter.
  3. Återföra detta till beslutsfattare i Norden som i sin tur har åtagit sig att föra ut rösterna till FN-sammanhang, för att göra ungas samtal i Norden till en del av det globala samtalet.

På grund av Covid-19 så ställdes alla planerade toppmöten 2020 in. Med anledning av detta avslutades även kampanjen i förtid. För att ändå ta samtalen vidare bjöds unga in till samtal med de nordiska jämställdhetsministrarna, för att deras perspektiv ska inkluderas i det nya nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet.

Tidsspann för projektet
2019 – 2020

Uppdragsgivare
Nordiska ministerrådet

Kontakt
Susanna Young Håkansson

Projektbudget