Skip to main content sv

Generation Equality Nordic


Med anledning av 25-årsjubileet av FN:s handlingsplan från Beijing 1995 om jämställdhet arbetade det danska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2020 tillsammans med UN Women för att synliggöra nordiska ungas perspektiv på globala jämställdhetsfrågor. NIKK fick i uppdrag att ta fram och genomföra den nordiska delkampanjen #GenerationEqualityNordic, som en del av det danska ordförandeskapets projekt Unge, Beijing+25 og fremtidens ligestillingspolitik.

Kampanjen syftade till att:

  • Synliggöra unga i Nordens engagemang och synpunkter på flickors och kvinnors rättigheter och vad som krävs i jämställdhetsarbetet
  • Förmedla information om vad Beijingplattformen är, att den firade 25 år, att det är viktigt att unga har synpunkter på vad som krävs i jämställdhetsarbetet och ländernas statusrapporter
  • Återföra detta till beslutsfattare i Norden som i sin tur har åtagit sig att föra ut rösterna till FN-sammanhang, för att göra ungas samtal i Norden till en del av det globala samtalet

På grund av Covid-19 ställdes alla planerade toppmöten 2020 in. Med anledning av detta avslutades även kampanjen i förtid. För att ändå ta samtalen vidare bjöds unga in till samtal med de nordiska jämställdhetsministrarna, för att deras perspektiv ska inkluderas i det nya nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet, giltigt från 2025. Sammantaget resulterade projektet i en stärkt dialog och samverkan mellan NIKK och ungdomsorganisationer i Norden.

Tidsspann för projektet
2019 – 2020

Uppdragsgivare
Nordiska ministerrådet

Kontakt
Susanna Young Håkansson

Projektbudget