Skip to main content sv

Hatbrott och hatincidenter mot LGBTI-personer i Norden


Det finska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2021 tog initiativ till ett projekt som fokuserar på hatbrott och hatincidenter riktade mot LGBTI-personer i Norden. Inom ramen för projektet fick NIKK  i uppdrag att kartlägga relevanta strategier och insatser i Norden, för att bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan länderna.  

Kartläggningen publicerades i november 2021.

Tidsspann för projektet
2021

Uppdragsgivare
Nordiska ministerrådet

Kontakt
Elin Engström

Projektbudget
290 000 DKK