Skip to main content sv

Nordisk antologi om sexuella trakasserier 


Sexuella trakasserier är ett stort samhällsproblem i Norden, det visade inte minst Metoo-uppropen hösten 2017. NIKK har under de senaste åren producerat och sammanställt kunskap på området, som visat på problemets omfattning och komplexitet, samt pekat på ytterligare kunskapsbehov.  

För att fortsätta bidra till att möta de problem som genusbaserad utsatthet medför tog NIKK tillsammans med Nationella sekretariatet för genusforskning initiativ till en nordisk antologi om sexuella trakasserier. Med antologin kunde NIKK använda sin unika nordiska position till att bredda kunskapen om sexuella trakasserier och sätta frågan i ett större sammanhang. Till antologin bidrog skribenter från hela Norden, som skrev utifrån olika perspektiv.
 

Antologin publicerades i april 2023 av det det brittiska förlaget Policy Press: Re-imagining Sexual Harassment – Perspectives from the Nordic Region

Tidsspann för projektet
2021-2023

Kontakt
Elin Engström