Skip to main content sv

Unga kvinnor och män, utsatthet och prostitution


Projektet om unga med erfarenheter av prostitution/sex mot ersättning i Norden initierades av det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet under 2018. NIKK fick i uppdrag att genomföra en forskningsstudie som inkluderade samtliga nordiska länder. Syftet med studien var att sammanställa, analysera och problematisera kunskap om nordiska ungdomar som har erfarenhet av prostitution/sex mot ersättning.

Studien presenterar dels befintlig kunskap, dels sociala insatser och slutligen relevant lagstiftning och dess tillämpning i förhållande till unga personer som har sex mot ersättning. Resultaten visar bland annat att få sociala insatser riktas specifikt till gruppen, samtidigt som unga personers erfarenheter av prostitution/sex mot ersättning skiljer sig från äldre med samma erfarenhet, vilket motiverar särskilda insatser. Dessutom är forskning om unga med erfarenheter av prostitution/sex mot ersättning i de nordiska länderna begränsad.

Rapporten lanserades i anslutning till barnkonventionens dag den 20 november 2019 i FN-byn, Köpenhamn, arrangerad av UNICEF. Ett seminarium arrangerades i samarbete med Unicef Danmark och Nordiska ministerrådet/Norden i Fokus. Rapporten presenterades även vid nationella seminarier i Danmark, Finland, Island, Norge, och Sverige vintern 2019/2020, vid de universitet som utfört delstudierna. 


Tidsspann för projektet
2018-2019

Uppdragsgivare
Nordiska ministerrådet

Kontakt
Elin Engström

Projektbudget
1 809 500 DKK