Skip to main content sv

Värnplikt i Norge för alla

Hundra år efter att rösträtten i Norge blev allmän blir också värnplikten allmän – för bägge kön.

Flickr_-_Israel_Defense_Forces_-_Receiving_Uniforms
Israel är ett av de få länderna i världen som har allmän värnplikt.

Försvarsministeriet i Norge betraktar beslutet om värnplikt för både kvinnor och män som historiskt – och det är unikt i Europa.

Argumenten för införande av lika värnplikt för bägge kön är flera. Bland annat handlar det om samma rättigheter och plikter för bägge kön, men också om behovet av att rekrytera bland hela befolkningen och skapa mer mångfald i försvaret.

Läs mer i pressmeddelande  och om en färsk bok i ämnet.

Updaterad 7 oktober 2019