Skip to main content sv

“Vi kräver att arbetsgivare slutar bryta mot lagen!”

”Skrämmande men inte överraskande”. Så beskrivs resultaten i en norsk kartläggning av diskriminering mot gravida och föräldralediga. Rapporten pekar ut problem som går igen i övriga Norden.


Elisabeth Lier Haugseth. Foto: Jon-Are Berg-Jaconbsen
 – Planer på barn får inte påverka möjligheten att bli kallad på intervju eller att få anställning, säger Elisabeth Lier Haugseth, avdelningschef på norska Likestillings- og diskrimineringsombudets byrå. Foto: Jon-Are Berg-Jaconbsen

Över hälften av de kvinnliga arbetstagarna uppger i den norska studien att de har blivit särbehandlade i anknytning till en graviditet eller föräldraledighet. Den motsvarande siffran för män är 22 procent. Var femte som är gravid låter bli att söka jobb av rädsla för att upplevas som inaktuell eller besvärlig av arbetsgivaren.

– Resultatet är skrämmande men tyvärr inte överraskande. Diskriminering i samband med en graviditet eller föräldraledighet är den vanligaste orsaken till att man tar kontakt med oss. Det händer varje vecka, säger Elisabeth Lier Haugseth, avdelningschef på Likestillings- og diskrimineringsombudets byrå.
Undersökningen utfördes av TNS Gallup och över 2000 personer som fått barn under perioden 2008-2014 deltog.

Enligt Haugseth får särbehandlingen allvarliga konsekvenser. Enskilda förlorar möjligheter till jobb, löne- och karriärsutveckling och samhället går miste om viktig kompetens.

– Vi kräver handling. Arbetsgivare bör känna till jämställdhetslagen och sluta bryta mot den. Myndigheter ska driva en jämställd arbetspolitik och sprida information om arbetstagares rättigheter. Dessutom borde vägen till att få upprättelse via domstol göras enklare och snabbare.

Samma problem i hela Norden

Enligt Pirkko Mäkinen, jämställdhetsombudsman och aktör bakom den finländska kampanjen Oikeuksia odottaville (på svenska ungefär Rättigheter till gravida), brottas alla nordiska länder med samma seglivade problem.

Av över 700 personer som deltog i en finländsk undersökning uppger nästan 70 procent att de själva eller någon som de känner blivit diskriminerad på grund av en graviditet. I drygt 60 procent av fallen var arbetsgivaren ett företag. I 20 procent av fallen en kommun.
– Statistiken avslöjar toppen av isberget. Finländska pappor tar ut betydligt mindre av föräldraledigheten än exempelvis svenska pappor. Därför är arbetsgivarna också ovana vid att män vill vara föräldralediga. Särskilt på orter med begränsade arbetsmöjligheter kan det kännas svårt att driva sina rättigheter, säger Mäkinen.

Kampanjens syfte är att upplysa kvinnor och män om deras rättigheter och påminna arbetsgivare om lagen.
– Frågor om diskriminering i en anställningssituation är inte lika vanliga längre. Däremot påtalar allt fler att de inte fått tillbaka tidigare arbetsuppgifter när de återvänt från en föräldraledighet. Männens situation har förbättrats. Allt fler kollektivavtal innehåller åtminstone delvis betald pappaledighet.

Visstidsanställda utsatta

Pirkko Mäkinen. Foto: Riitta Supperi
 – Männens situation har förbättrats. Allt fler kollektivavtal innehåller åtminstone delvis betald pappaledighet, säger Pirkko Mäkinen, finska jämställdhetsombudsman Foto: Riitta Supperi

Elisabeth Lier Haugseth betonar att planer på barn inte får påverka möjligheten att bli kallad på intervju eller att få anställning.

– 12 procent av de norska kvinnorna och 9 procent av männen uppger ändå att de fått dylika frågor under en arbetsintervju. 14 procent av kvinnorna har upplevt att de inte fått ett jobb på grund av att en föräldraledighet.

I Finland är kvinnor med tidsbundna kontrakt, som jobbar deltid eller som inhyrd arbetskraft, eller har så kallade nollavtal (det vill säga, arbetsavtal där den anställda inte vet antalet arbetstimmar innan nästa arbetsschema är klar) mest utsatta.

– Arbetsgivarna borde inse att det ger dem renommé att sköter de här frågorna på ett bra sätt, säger Pirkko Mäkinen.

Updaterad 2 oktober 2020