Skip to main content sv

Webbinarium om att motverka könsuppdelning i nordisk yrkesutbildning

Den 13 september hålls webbinariet Combating gender segregation in education and labour markets. Webbinariet arrangeras av NIVA i samverkan med NIKK.


I Norden är både arbetsmarknaden och utbildningssystemen starkt könsuppdelade. Detta får konsekvenser för bland annat studie- och arbetsvillkor, löner och fördelning av makt och resurser. Könsuppdelningen är särskilt tydlig inom yrkesutbildning, vilket är fokus i rapporten Yrkesutbildning i Norden – Kunskap och insatser för att motverka könsuppdelning, som NIKK har tagit fram.

Rapportens författare Angelica Simonsson, fil. dr. i pedagogik, presenterar resultaten från rapporten. Hon berättar också om rapportens rekommendationer om vad som behöver beaktas i det framtida förändringsarbetet, för att insatser ska leda till att motverka sned könsfördelning i yrkesutbildning och på arbetsmarknaden. På webbinariet finns även möjlighet att ställa frågor. NIKK arrangerar webbinariet i samverkan med NIVA, Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health. Webbinariet är kostnadsfritt och öppet för alla.

Datum och tid: 13 september, 10.00-11.00 (CET).
Språk: Webbinariet hålls på engelska.
Anmäl dig här

Updaterad 7 september 2022