Skip to main content

Toimintamme

NIKK:n tehtävä on koota ja strategisesti välittää tasa-arvo- ja LGBTI-alueen politiikkaa ja käytäntöjä, faktaa ja tutkimusta koskevaa tietoa pohjoismaisesta näkökulmasta. Tämä tapahtuu pääosin erilaisten hankkeiden kautta. Hankkeiden tulokset voivat johtaa sekä toimintaan että erilaisiin tietopohjiin.