Skip to main content sv

Vår verksamhet

NIKK:s verksamhet genomsyras av kunskapsproduktion och förmedling. Det handlar om att genomföra studier, ta fram underlag och material samt att samla nordisk expertis för kunskapsutveckling och utbyte. Här kan du läsa mer om pågående verksamhet, projekt och aktiviteter.