Skip to main content sv

Hat och hot på nätet


Hur näthat ska stoppas är en aktuell fråga i alla nordiska länder. Att kommentarsfältet fylls med hotfulla och sexistiska inlägg är inte minst ett demokratiproblem, då det riskerar att tysta röster i det offentliga rummet. Därför kartlade NIKK, på uppdrag av Nordiska ministerrådet, den rättsliga regleringen av hat och hot på nätet.

Projektets mål var att bidra till ett kunskapsförankrat arbete mot nätbaserade hatyttringar, hot och kränkningar som är kopplade till kön genom att sammanställa och analysera de nordiska ländernas juridiska regleringar i en rapport. Rapporten bidrog till begreppslig tydlighet, genom att avgränsa och definiera de begrepp som i en nordisk kontext är centrala på området.

Utöver huvuddelen som utgörs av en komparativ kartläggning och analys av nuvarande juridiska regleringar som är tillämpbara vad gäller hot, hat och kränkningar med koppling till kön på nätet, innehåller rapporten även

  1. Central, nordisk forskning om nätbaserade hatyttringar, hot och kränkningar som har koppling till kön
  2. Förslag på förändringar som skulle möjliggöra ett mer effektivt arbete mot hat och hot kopplat till kön på nätet

För uppdraget engagerade NIKK Moa Bladini, lektor i straffrätt vid Göteborgs universitet. En referensgrupp av jurister från respektive nordiskt land bildades och nationella experter i Island och Finland bidrog med ytterligare underlag. Rapporten färdigställdes under våren 2017 och presenterades på norska ordförandeskapets konferens om hatefulle yttringar i Stavanger, Norge, i juni 2017.

Tidsspann för projektet
2015

Uppdragsgivare
Nordiska ministerrådet