Skip to main content sv

Finansierade projekt

Här kan du söka bland de projekt som beviljats medel för nordiskt samarbete från Nordisk jämställdhetsfond. Under 2021 kommer databasen även fyllas på med beskrivningar av de projekt som beviljas medel från nordisk LGBTI-fond samt den nordiska forskningssatsningen på sexuella trakasserier i arbetslivet.

Du kan själv välja om du vill visa projekt som finansierats ett visst år eller genomfört en aktivitet på ett särskilt tema. Här kan du också se projektfinansiering, vilka organisationer som samarbetar och vem som är kontaktperson för projektet.


Fondprojekt (75/75)

IWS-Nordic: En nordisk enkät om sexuella trakasserier i arbetslivet

Utifrån en standardiserad metod för enkätutveckling, vill detta projekt utveckla och testa en enkät för att bedöma sexuella trakasserier på... »

Kunder som förövare av sexuella trakasserier inom den nordiska servicesektorn

Projektet handlar om att kritiskt analysera hur nordiska ideal om ledning och organisering påverkar arbetsmiljön för anställda inom serviceyrken och... »

Jämställda pensioner – hållbara trygghetssystem

I projektet utvärderas och kartläggs pensionssystem i de nordiska länderna för att se hur dessa påverkar jämställdheten. Resultaten sammanställs i... »

Trygge skoler – nordisk metode for elevmedvirkning og normkritikk

Likestillingssenteret KUN (NO), Ekvalita (FI), Elevernas Riksförbund (SE) skal i prosjektet «Trygge skoler» utvikle en felles nordisk metode basert på... »

Inkluderande medling för upprätthållande av fred

20 år har passerat sedan FN:s säkerhetsråd antog den banbrytande resolution 1325 om kön, fred och säkerhet. Sedan dess har... »

New Nordic Narratives – changing our future story landscape 

New Nordic Narratives är ett praktiskt seminarium inspirerat av tankesmedjans dynamik, kombinerat med en forsknings- och utvecklingsprocess som utformats för... »

Erkännande av sexuellt våld: Att hitta vägar till upprättelse med fokus på personer som överlevt övergrepp

I den politiska föreställningsvärlden avses ofta juridisk rättvisa då man talar om upprättelse i fall som gäller sexuellt våld. Forskningen... »

Förövarprofilering kopplad till könsrelaterade övergrepp via nätet: Vem, varför – och hur minimera skadan

NORDREF (Nordic Digital Rights and Equality Foundation) samarbetar med kvinnojourer, polismyndigheter och domstolar för att bedriva forskning som syftar till... »

Share the Care – Attracting men to nursing education to counteract a gender-segregated labour market

Projektet «Share the Care» tar fram ny kunskap för att minska könssegregeringen inom den kvinnodominerade hälso- och vårdsektorn. Insatserna bygger... »

Ny Nordisk Model for større ligeværd i den nordiske mediebranche

Projektets mål er – på tværs af norden – at indsamle viden om og belyse, hvad der hæmmer og fremmer en kønsmæssig balance i mediebranchen. Det sker med... »