Skip to main content sv

Finansierade projekt

Här kan du söka bland de projekt som beviljats medel för nordiskt samarbete från Nordisk jämställdhetsfond, Nordisk LGBTI-fond samt den nordiska forskningssatsningen på sexuella trakasserier i arbetslivet.

Du kan själv välja om du vill visa projekt som finansierats ett visst år eller genomfört en aktivitet på ett särskilt tema. Här kan du också se projektfinansiering, vilka organisationer som samarbetar och vem som är kontaktperson för projektet.


Fondprojekt (86/86)

West Nordic Feminist Network

Projektet syftar till att skapa ett hållbart nätverk av västnordiska feministiska aktivister för att skapa en kraftfull röst i den... »

Gender-based health inequalities among migrant women during COVID-19 and public health responses in the Nordic countries

I Europa säkras rätten till hälsa genom den europeiska sociala stadgan, som förpliktar stater att vidta åtgärder för att främja... »

Minoritetsstress – Interfems nordiska nätverk för feministisk aktivism

Målet med projektet Minority Stress – Interfems Network for Feminist Activism, är att stärka det nordiska nätverket för rasifierade kvinnliga... »

(O)jämlikheter i att kombinera akademiskt kunskapsarbete och omsorgsansvar

Projektet syftar till att bygga en förståelse för hur prestationspress påverkar karriären för kunskapsarbetare i akademin för individer med olika... »

Nordic Women Mediators Network Website

Projektet syftar till att utveckla en webbplats, en onlineplattform, som representerar Nordic Women Mediators (NWM) och dess medlemmar. Webbplatsen ökar... »

Genus- och mångfaldsparadoxerna inom innovation – mot en mer inkluderande policydesign

Projektet AGDA lägger skarpare fokus på innovationens genusparadox, särskilt inom området grön omställning. Projektets syfte är att tillhandahålla en kunskapsbas... »

Power Plays – preventing sexual harassment through memory work & forum theater in workplaces of care

Power Plays-projektet syftar till att bryta tystnaden om sexuella trakasserier på vård-arbetsplatser, genom att främja arbetsplatskulturer som aktivt förebygger och... »

Sexual Harassment in Tourism and Hospitality:  Using the past and present to inform the future

Detta tvärvetenskapliga projekt tar ett intersektionellt tillvägagångssätt, för att ta itu med oro över bristen på förebyggande och interventionsstrategier inom... »

“Speak Up!”:  A practice-oriented research project on the prevention of Sexual Harassment (SUSH)

Som svar på uppmaningen om att förebyggande insatser ska vara mer medvetna om “intersektionella stigmatiserade identiteter”, som gör vissa anställda... »

Enhancing Nordic LGBT+ organisations capacities amidst an international backlash against LGBT+ rights 

Gjennom å arrangere en konferanse over tre dager i Oslo i mai 2022 samler prosjektet nordiske organisasjoner som jobber for bedre rettigheter... »