Skip to main content sv

Finansierade projekt

Här kan du söka bland de projekt som beviljats medel för nordiskt samarbete från Nordisk jämställdhetsfond, Nordisk LGBTI-fond samt den nordiska forskningssatsningen på sexuella trakasserier i arbetslivet.

Du kan själv välja om du vill visa projekt som finansierats ett visst år eller genomfört en aktivitet på ett särskilt tema. Här kan du också se projektfinansiering, vilka organisationer som samarbetar och vem som är kontaktperson för projektet.


Fondprojekt (89/89)

Antiziganistisk homofobi och romska hbtqi-personers rättigheter i de nordiska länderna

I jämförelse med många länder i Europa och världen har de nordiska länderna kommit långt i kampen för hbtqi-personers rättigheter.... »

Nordic Futures: lärande utifrån QTIBIPoC-rörelsen

Detta projekt bygger på ett samarbete mellan fem nordiska organisationer som alla är engagerade i den växande QTIBIPoC-rörelsen (Queer, Trans*,... »

Nordiskt nätverk för queerhistoriska arkiv och verksamheter

Syftet med projektet är att skapa ett nätverk av queera arkiv och -historieverksamheter i Norden och Baltikum. Målet är att... »

West Nordic Feminist Network

Projektet syftar till att skapa ett hållbart nätverk av västnordiska feministiska aktivister för att skapa en kraftfull röst i den... »

Gender-based health inequalities among migrant women during COVID-19 and public health responses in the Nordic countries

I Europa säkras rätten till hälsa genom den europeiska sociala stadgan, som förpliktar stater att vidta åtgärder för att främja... »

Minoritetsstress – Interfems nordiska nätverk för feministisk aktivism

Målet med projektet Minority Stress – Interfems Network for Feminist Activism, är att stärka det nordiska nätverket för rasifierade kvinnliga... »

(O)jämlikheter i att kombinera akademiskt kunskapsarbete och omsorgsansvar

Projektet syftar till att bygga en förståelse för hur prestationspress påverkar karriären för kunskapsarbetare i akademin för individer med olika... »

Nordic Women Mediators Network Website

Projektet syftade till att utveckla en webbplats, en online-plattform, som representerar Nordic Women Mediators (NWM) och dess medlemmar. Webbplatsen skulle... »

Genus- och mångfaldsparadoxerna inom innovation – mot en mer inkluderande policydesign

Projektet AGDA lägger skarpare fokus på innovationens genusparadox, särskilt inom området grön omställning. Projektets syfte är att tillhandahålla en kunskapsbas... »

Power Plays – preventing sexual harassment through memory work & forum theater in workplaces of care

Power Plays-projektet syftar till att bryta tystnaden om sexuella trakasserier på vård-arbetsplatser, genom att främja arbetsplatskulturer som aktivt förebygger och... »