Skip to main content sv

Finansierade projekt

Här kan du söka bland de projekt som beviljats medel för nordiskt samarbete från Nordisk jämställdhetsfond, Nordisk LGBTI-fond samt den nordiska forskningssatsningen på sexuella trakasserier i arbetslivet.

Du kan själv välja om du vill visa projekt som finansierats ett visst år eller genomfört en aktivitet på ett särskilt tema. Här kan du också se projektfinansiering, vilka organisationer som samarbetar och vem som är kontaktperson för projektet.


Fondprojekt (100/100)

Utveckling av utbildningsprogram för att stödja LGBTI+-personers välbefinnande i skolan

Detta nordiska samarbete kommer att bidra till större framgång för LGBTI+-elever genom att ge lärare och skolpersonal tillgång till utbildning för att bekämpa fördomar, uteslutning och marginalisering av elever. ... »

LGBTI och åldrande i de nordiska länderna

Genom en fysisk konferens samlar projektet experter, yrkesverksamma och representanter inom målgruppen äldre lgbti-personer i Norden. ... »

Trans, arbetsmarknad, plånbok

Trans, arbetsmarknad, plånbok syftar till produktion av jämlikhetsdata för transpersoner och personer med transerfarenhet.... »

Dekoloniala pedagogiker: nordiska solidaritetspraktiker

Projektet "Decolonial Pedagogies" sammanför forskare och utbildare i Norden som arbetar för dekolonial pedagogik och feministisk kunskapsproduktion.... »

Nordisk-tyskt fackligt projekt om lika lön för likvärdigt arbete

Projektet syftar till att ge en översikt över befintliga löneskillnader mellan könen och nuvarande strategier för att uppnå lika lön... »

Vad gör de nordiska länderna för att motverka dokumenterad sexuell exploatering på nätet?

Nordiska ungdomar tillbringar allt mer tid på nätet där de kommer i kontakt med pornografi som innehåller våld och förnedring... »

Likestilling og mangfold i den Nordiske energisektoren 2024

Nordic Energy Equality Network (NEEN) och medsökande kommer att genomföra en statistisk studie om jämställdhet i den nordiska energisektorn, som... »

Jämställdhet, social hållbarhet och betald föräldraledighet i de nordiska länderna

I syfte att uppmuntra fäder att delta i vården av sina barn började de nordiska länderna i slutet av 1900-talet... »

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen inom hotell- och restaurangbranschen ur ett intersektionellt perspektiv

Projektet syftar till att utforska hotell- och restauranganställdas erfarenheter av sexuella trakasserier på nordiska arbetsplatser och att förstå hur intersektioner... »

Gender Talks in Sápmi

Projektet ska främja en inkluderande samhällsdebatt i Sápmi och stärka befintligt samiskt ledarskap och arbete med jämställdhetsfrågor i Sápmi genom... »