Skip to main content sv

Finansierade projekt

Här kan du söka bland de projekt som beviljats medel för nordiskt samarbete från Nordisk jämställdhetsfond, Nordisk LGBTI-fond samt den nordiska forskningssatsningen på sexuella trakasserier i arbetslivet.

Du kan själv välja om du vill visa projekt som finansierats ett visst år eller genomfört en aktivitet på ett särskilt tema. Här kan du också se projektfinansiering, vilka organisationer som samarbetar och vem som är kontaktperson för projektet.


Fondprojekt (100/100)

Power Plays – preventing sexual harassment through memory work & forum theater in workplaces of care

Power Plays-projektet syftade till att bryta tystnaden om sexuella trakasserier på vård-arbetsplatser, genom att främja arbetsplatskulturer som aktivt förebygger och... »

Sexual Harassment in Tourism and Hospitality:  Using the past and present to inform the future

Detta tvärvetenskapliga projekt hade ett intersektionellt tillvägagångssätt, som svar på en oro över bristen på förebyggande och interventionsstrategier inom turism-... »

“Speak Up!”:  A practice-oriented research project on the prevention of Sexual Harassment (SUSH)

Som svar på uppmaningen om att förebyggande insatser ska vara mer medvetna om “intersektionella stigmatiserade identiteter”, som gör vissa anställda... »

Enhancing Nordic LGBT+ organisations capacities amidst an international backlash against LGBT+ rights 

Bakgrunnen for prosjektet var ønsket om og behovet for et tettere nordisk samarbeid mellom organisasjoner som arbeider for LHBT-rettigheter. Selv... »

Nettverksbygging og erfaringsutveksling blant skeive i Sápmi

Gjennom prosjektet gjennomførdes en nettverkssamling for erfaringsutveksling og organisasjonsutvikling blant skeive i Sápmi. Målet var å styrke den skeive samiske... »

IWS-Nordic: En nordisk enkät om sexuella trakasserier i arbetslivet

Utifrån en standardiserad metod för enkätutveckling, utvecklade och testade projektet en enkät för att bedöma sexuella trakasserier på ett standardiserat... »

Kunder som förövare av sexuella trakasserier inom den nordiska servicesektorn

Projektet handlade om att kritiskt analysera hur nordiska ideal om ledning och organisering påverkar arbetsmiljön för anställda inom serviceyrken och... »

Jämställda pensioner – hållbara trygghetssystem

I projektet utvärderades och kartlades pensionssystem i de nordiska länderna för att se hur dessa påverkar jämställdheten. Resultaten sammanställdes i... »

Trygga skolan – nordisk metode for elevmedvirkning og normkritikk

Likestillingssenteret KUN (NO), Ekvalita (FI) og Sveriges Elevkår (SE) har utviklet en felles nordisk metode basert på normkritikk for å... »

Inkluderande medling för upprätthållande av fred

20 år har passerat sedan FN:s säkerhetsråd antog den banbrytande resolution 1325 om kön, fred och säkerhet. Sedan dess har... »