Skip to main content sv

Finansierade projekt

Här kan du söka bland de projekt som beviljats medel för nordiskt samarbete från Nordisk jämställdhetsfond. Under 2021 kommer databasen även fyllas på med beskrivningar av de projekt som beviljas medel från nordisk LGBTI-fond samt den nordiska forskningssatsningen på sexuella trakasserier i arbetslivet.

Du kan själv välja om du vill visa projekt som finansierats ett visst år eller genomfört en aktivitet på ett särskilt tema. Här kan du också se projektfinansiering, vilka organisationer som samarbetar och vem som är kontaktperson för projektet.


Fondprojekt (75/75)

Feminism och queersolidaritet över gränserna

Projektets ambition är att etablera ett gräns- och yrkesöverskridande nätverk för att utveckla analytiska och strategiska verktyg för att arbeta mot ökande ojämlikheter i Norden, Ryssland och Turkiet.... »

Transforming Identities: Exploring changes, tensions and visions in the Nordic region through the prism of identity politics

Projektet ska bilda ett nätverk som ska utforska aktuella utmaningar koppade till demokratiskt deltagande och nya innebörder av begrepp som mångfald och minoriteter i Norden.... »

Sexuella trakasserier på arbetsplatser inom hälsosektorn

Projektet ska utveckla ett nordiskt nätverk som ska kartlägga hur kommuner i Norden arbetar med sexuella trakasserier inom hälsosektorn. ... »

Nordisk konferens om mångfald och jämställdhet inom räddningstjänsten

Syftet med konferensen är att öka kunskapen om hur mångfald och jämställdhet inom räddningstjänsten kan utveckla verksamheten för att möta de behov som finns hos medborgarna i dagens samhälle. ... »

NORA Conference 2019

Projektet vill samla forskare och studenter från hela Norden till konferensen NORA Conference 2019.... »

Exporting Nordic models of fatherhood, gender egalitarianism and parental leave

Projektet ska studera hur nordiska modeller för familjepolitik har exporterats och importerats på andra håll i världen.... »

Equality in isolated labour markets (EQUIL)

Projektets mål är att förstå lokala strategier och könsroller bland kvinnor och män i relativt isolerade områden för att potentiellt uppnå jämställdhet.... »

Deconstructing structural inequality: gender equality in reindeer herding sámi communities

Projektets primära mål är att utveckla ett nätverk för att främja dialog kring strukturell ojämställdhet i renskötarsamhällen. ... »

Co-creating gender equality from classroom to organization: Innovations in Nordic welfare

Projektet vill samla aktörer i Norden för att diskutera könsbundna utbildningsval, normer kring ledarskap och normer inom organisationer. ... »

A Nordic model for youth driven prevention of sexual harassment and violations

Projektet ska engagera ungdomar i att utveckla en nordisk modell för att motverka sexuella trakasserier.... »