Skip to main content sv

Finansierade projekt

Här kan du söka bland de projekt som beviljats medel för nordiskt samarbete från Nordisk jämställdhetsfond. Under 2021 kommer databasen även fyllas på med beskrivningar av de projekt som beviljas medel från nordisk LGBTI-fond samt den nordiska forskningssatsningen på sexuella trakasserier i arbetslivet.

Du kan själv välja om du vill visa projekt som finansierats ett visst år eller genomfört en aktivitet på ett särskilt tema. Här kan du också se projektfinansiering, vilka organisationer som samarbetar och vem som är kontaktperson för projektet.


Fondprojekt (75/75)

Nordisk MenEngage-konferens – att synliggöra det osynliga

Syftet med projektet var att anordna en nordisk MenEngage-konferens för att sprida och dela kunskap om hur man kan arbeta med pojkar och män för att stoppa våld mot kvinnor, flickor och andra grupper.... »

Könsrelaterat våld – fokus på förövare

Projektet arrangerade i december 2016 konferensen “Confronting Gendered Violence: Focus on Perpetrators” om könsbaserat våld med fokus på förövare, i Helsingfors. ... »

Kvinnor i nordisk filmhistoria

I detta projekt, som koordinerades av Stockholms universitet, samarbetade forsknings- och minnesinstitutioner för att närma sig den nordiska filmkulturens historia... »

Jämställdhet i polisorganisationer

Det huvudsakliga syftet med projektet “Women in the Police” är att fokusera på jämställdhet och mångfald i polisorganisationer. Särskilt fokus... »

Fullständiga rättigheter för flickor i Norden

Med stor oro har organisationerna bakom projektet ”Fullständiga rättigheter för flickor i Norden” följt det hårdnande samhällsklimatet där larmrapporter om... »

Framtiden för Nordens feminismer

Ambitionen med projektet var att få kunskap om de centrala utmaningar som feministiska rörelser står inför och synliggöra hur det praktiskt går att ta itu med dessa utmaningar. ... »

WIFT Nordic

WIFT Nordic Network är ett nätverk vars syfte är att öka jämställdheten inom nordisk film och TV genom att stärka kvinnor i branschen, öka medvetenheten om hur könsrepresentationen ser ut i branschen samt arbeta för att förändring.... »

Våld på nätet mot kvinnor i Norden

Detta projekt syftade till att dokumentera hur våldet på nätet mot kvinnor yttrar sig i Island, Danmark och Norge. ... »

Våld i unga parrelationer

Målet med konferensen var att utarbeta gemensamma rekommendationer och riktlinjer för det framtida nordiska samarbetet, med fokus på hur våldet i unga parrelationer påverkar både våldsutövare och offer. ... »

Reklamera Norden

Inom ramen för projektet kartlades de nordiska lagarna mot könsdiskriminerande reklam. Målet var att presentera förslag till förbättringar vad gäller reglering och implementering till ansvariga ministrar i Norden.... »