Skip to main content sv

Finansierade projekt

Här kan du söka bland de projekt som beviljats medel för nordiskt samarbete från Nordisk jämställdhetsfond, Nordisk LGBTI-fond samt den nordiska forskningssatsningen på sexuella trakasserier i arbetslivet.

Du kan själv välja om du vill visa projekt som finansierats ett visst år eller genomfört en aktivitet på ett särskilt tema. Här kan du också se projektfinansiering, vilka organisationer som samarbetar och vem som är kontaktperson för projektet.


Fondprojekt (89/89)

RC19: Nordisk jämställdhetspolitik

Projektet anordnade ett panelsamtal vid konferensen Comparative Perspectives on Political Science and Gender... »

Post 2015 – Vad händer sen?

Detta projekt ville främja ett nordiskt samtal om framtidens viktigaste globala utmaningar vid Nordiskt Forum.... »

Nordiskt nätverk mot sexköp

Deltagande organisationer i projektet fick ökad kunskap om prostitution i Norden och arbetar vidare med spridning av den nordiska modellen, tillsammans med organisationer i hela Norden samt Irland och Tyskland.... »

Nordisk medieaktivism och journalistik

Syftet med projektet var att förbereda och genomföra seminarier vid Nordiskt Forum samt nätverka för att stimulera den mediekritiska debatten i Norden.... »

Makthandbok mot vardagsrasism

Projektet bildade ett nytt nätverk för nordiska antirasistiska feminister.... »

Lokal jämställdhetsintegrering

Projektet kartlade hur nordiska kommuner och landsting arbetar med jämställdhetsintegrering, för att kunna ta arbetet vidare. ... »

Jämställdhet, transport och hållbar utveckling

Genom projektet samverkade forskare från olika nordiska länder för att synliggöra aktuell forskning om genus och transport.... »

Jämställdhet i arbete med unga

Med projektet ville organisatörerna synliggöra behovet av jämställdhetsfokus inom ungdomsarbete. ... »

Genusperspektiv och klimat i Arktis

Projektet bildade ett forskarnätverk med målet att stimulera till dialog och stärka samarbetet mellan forskare vid olika universitet. ... »