Skip to main content sv

Forskningssatsningen: bakgrund och mål


Mål

Överordnade mål för satsningen var att:

 • Bidra till ny kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden, med fokus på förebyggande insatser och metoder för intervention
 • Bidra till en god kunskapsbas för politikutveckling och till nordiskt samarbete på tvärs av sektorerna inom Nordiska ministerrådet
 • Forskningen skall vara av hög vetenskaplig kvalitet, vara praktiknära och förmedlas på ett bra sätt
 • Vara relevant för de involverade samarbetssektorerna, för berörda branscher och för arbetslivsaktörerna 

En tvärsektoriell referensgrupp för satsningen, utsedd av Nordiska ministerrådet, deltog bland annat i utformningen av utlysningarna.

Utlysningar 2021

De två utlysningarna uppgick till totalt 3,7 miljoner danska kronor. Under året genomfördes två utlysningar:

 • Den första utlysningen (Stängd)
  Riktade sig till pågående forskningsprojekt, som genom en beviljning från forskningssatsningen kan addera en nordisk dimension till sitt projekt.
  Utlysningen är nu stängd. För mer information om beviljade projekt se här.
 • Den andra utlysningen (Stängd)
  Riktade sig till forskare och praktiker som önskar initiera praktiknära forskningsaktiviteter i samverkan. I fokus var framför allt förebyggande insatser och metoder för intervention genom branschstudier eller -jämförelser. Ansökningarna byggde på partnerskap mellan flera nordiska länder.
  Utlysningen är nu stängd och beslut om beviljning fattat. För mer information om beviljade projekt se här.

De finansierade projekten var 6 – 18 månader långa.