Skip to main content sv

Foto och bilder

På nikk.no använder vi oss främst av fotografier från Nordiska ministerrådets webbplats norden.org med tillhörande bildbank. Fotografens namn och norden.org är angivna som källor.

Fotot på startsidan är taget av Genusfotografen Thomas Gunnarsson.

Illustrationer

Emma Hanquist har gjort illustrationer framför allt till NIKK:s tidigare grafiska profil och webbplats. Dessa lever idag kvar främst i våra publikationer.

Photo: Johannes Jansson/norden.org