Skip to main content sv

Lättläst

Vad är NIKK?

NIKK är en förkortning för Nordisk Information för Kunskap om Kön.

NIKK informerar om jämställdhet mellan kvinnor och män.


Jämställdhet mellan kvinnor och män är när kvinnor och män har lika mycket rättigheter och möjligheter.

Det är inte jämställt i samhället än. Kunskap om jämställdhet kallas också för kunskap om kön.

NIKK informerar om kunskap om kön i Norden.

De nordiska länderna är:

Sverige
Danmark
Norge
Finland
Island
Färöarna, Grönland och Åland tillhör också Norden.

I EU samarbetar de europeiska länderna.

De nordiska ländernas regeringar samarbetar i Nordiska Ministerrådet.

De politiska ministrarna i Norden som ansvarar för jämställdhet
kallas för MR-JÄM. De träffas 1–2 gånger per år i det Nordiska Ministerrådet.

Ministrarna i MR-JÄM får hjälp av anställda tjänstemän i de nordiska länderna.

De kallas för ämbetsmän och träffas i en kommitté. Ämbetsmannakommittén (ÄK-JÄM) träffas 3–6 gånger per år.

ÄK-JÄM förbereder ministrarnas möten. ÄK-JÄM utför sedan ministrarnas önskningar och leder det praktiska arbetet.

NIKK hjälper dem i det dagliga arbetet. Det är mycket information som ska spridas. Kunskap om hur länderna i Norden arbetar med jämställdhet.

Om till exempel Norge är duktiga på att anställa män i barnomsorgen, så kan Norges sätt att arbeta ge tips till andra länder.

NIKK sprider fakta, forskning och idéer mellan de nordiska länderna.

Det är Nationella sekretariatet för genusforskning som arbetar med NIKK.

Nationella sekretariatet för genusforskning ligger på Göteborgs universitet. Därför har NIKK sitt kontor på Göteborgs universitet.

Här är några av NIKK:s uppdrag:

Samla in kunskap om jämställdhet i Norden
Berätta om MR-JÄM och ÄK-JÄM
Hjälpa MR-JÄM och ÄK-JÄM
Ge dem idéer till nya aktiviteter
Sköta om den nordiska jämställdhetsfonden

Nordisk jämställdhetsfond

Projekt som arbetar med jämställdhet kan söka pengar från den nordiska jämställdhetsfonden.

Det finns två krav:
Det måste vara minst 3 organisationer som samarbetar. De måste komma från minst 3 olika nordiska länder. Cirka 50 projekt har fått pengar.

Nordisk nytta

De 5 länderna i Norden kan lära sig mycket av varandra.

Om man samarbetar behöver inte alla länderna sitta och fundera på samma sak i var sitt land. Det kallar vi för nordisk nytta.

De fem länderna i Norden turas om att vara ordförande
i det nordiska ministerrådet.