Skip to main content sv

Kartläggning och analys av LGBTI-området i Norden


År 2020 inleddes ett nytt formellt nordiskt samarbete om lika behandling och rättigheter för LGBTI-personer. För att samarbetet ska bli träffsäkert, effektivt och långsiktigt fick NIKK i uppdrag av Nordiska ministerrådet att genomföra en kartläggning och analys av LGBTI-området.

Projektet resulterade i:

  • En kartläggning som belyser nationella förhållanden gällande lagstiftning och förvaltningsstruktur av LGBTI-området, teman och insatsområden i fokus på nationell nivå, samt inspirationsmodeller för det nordiska samarbetet.
  • En konsultationsprocess där civilsamhällsorganisationer, myndigheter och andra aktörer som arbetar för lika rättigheter för LGBTI-personer i Norden gavs möjlighet att bidra till att identifiera teman och insatsområden som det nordiska samarbetet bör prioritera på LGBTI-området.
  • Analys och rekommendationer baserade på kartläggningen och konsultationen. Rekommendationerna riktas till de nordiska jämställdhetsministrarna och peka på teman och insatsområden, insatser och samarbetspartners för LGBTI-området.

Projektets rekommendationer överlämnades till de nordiska jämställdhetsministrarna och låg till grund för tillägget till Nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet 2019-2022.

Tidsspann för projektet
2019 – 2020

Uppdragsgivare
Nordiska ministerrådet

Kontakt
Elin Engström

Projektbudget
500 000 DKK