Skip to main content sv

Finansierade projekt

Här kan du söka bland de projekt som beviljats medel för nordiskt samarbete från Nordisk jämställdhetsfond, Nordisk LGBTI-fond samt den nordiska forskningssatsningen på sexuella trakasserier i arbetslivet.

Du kan själv välja om du vill visa projekt som finansierats ett visst år eller genomfört en aktivitet på ett särskilt tema. Här kan du också se projektfinansiering, vilka organisationer som samarbetar och vem som är kontaktperson för projektet.


Fondprojekt (89/89)

A care-crisis in the women-friendly welfare states?

Detta projekt vill undersöka statusen för vårdarbetet i de nordiska länderna mot bakgrund av den neoliberala vändningen i politiken och vad det har för betydelse för jämställdheten.... »

Öka jämställdheten inom filmutbudet i Norden

Projektet granskade jämställdheten inom nordisk film och anordnade en filmfestival för att sprida film som produceras och regisseras av kvinnnor.... »

YouthEQ 2017 – nordisk jämställdhetskonferens med ungdomsfokus

Syftet med konferensen Youtheq 2017 var att etablera en nordisk arena för att skapa en stark nordisk kompetens kring jämställdhet som ska kunna integreras i alla typer av ungdomspolitiska målsättningar, beslut och verksamheter. ... »

Nordisk netværk mod sexisme og hadefuld tale

I dette projekt etableret et nyt nordisk netværk med fokus på sexisme og hadefuld tale online. ... »

Nordisk MenEngage-konferens – att synliggöra det osynliga

Syftet med projektet var att anordna en nordisk MenEngage-konferens för att sprida och dela kunskap om hur man kan arbeta med pojkar och män för att stoppa våld mot kvinnor, flickor och andra grupper.... »

Könsrelaterat våld – fokus på förövare

Projektet arrangerade i december 2016 konferensen “Confronting Gendered Violence: Focus on Perpetrators” om könsbaserat våld med fokus på förövare, i Helsingfors. ... »

Kvinnor i nordisk filmhistoria

I detta projekt, som koordinerades av Stockholms universitet, samarbetade forsknings- och minnesinstitutioner för att närma sig den nordiska filmkulturens historia... »

Jämställdhet i polisorganisationer

Det huvudsakliga syftet med projektet “Women in the Police” är att fokusera på jämställdhet och mångfald i polisorganisationer. Särskilt fokus... »

Fullständiga rättigheter för flickor i Norden

Med stor oro har organisationerna bakom projektet ”Fullständiga rättigheter för flickor i Norden” följt det hårdnande samhällsklimatet där larmrapporter om... »

Framtiden för Nordens feminismer

Ambitionen med projektet var att få kunskap om de centrala utmaningar som feministiska rörelser står inför och synliggöra hur det praktiskt går att ta itu med dessa utmaningar. ... »