Skip to main content sv

Finansierade projekt

Här kan du söka bland de projekt som beviljats medel för nordiskt samarbete från Nordisk jämställdhetsfond. Under 2021 kommer databasen även fyllas på med beskrivningar av de projekt som beviljas medel från nordisk LGBTI-fond samt den nordiska forskningssatsningen på sexuella trakasserier i arbetslivet.

Du kan själv välja om du vill visa projekt som finansierats ett visst år eller genomfört en aktivitet på ett särskilt tema. Här kan du också se projektfinansiering, vilka organisationer som samarbetar och vem som är kontaktperson för projektet.


Fondprojekt (75/75)

Omdefiniering av nordisk feminism

Syftet med projektet var att skapa ett nordiskt nätverk av antirasistiska feminister och en plattform för samarbete och utbyte av kunskap, idéer och erfarenheter. ... »

Nordiska praktiker för förskola och skola

Projektet syftade till att erbjuda fortbildning inom jämställdhets- och mångfaldsarbete genom att ta fram ett verktyg för e-lärande för skolpersonal.... »

Nordisk jämställdhet och Europa

Projektet har undersökt om Norden sedan 1990-talet varit en exportör av jämställdhetspolitik och hur pass mycket de nordiska länderna fått anpassa sig till internationella beslut under samma period.... »

Stärkt samarbete för nordiska kvinnocenter

Projektet syftade till att arrangera Nordiske Kvinder mod Volds (NKMV) konferens 2014. ... »

Sexism inom hotell, restaurang och turism

I detta projekt gick fackliga branschorganisationer i Norden samman för att kartlägga forskning och för att dela med sig av god praxis.... »

Nordisk jämställdhetspolitik

Projektet hade som syfte att skapa ett nätverk för studier av jämställdhet utifrån ett nordiskt, jämförande perspektiv. ... »

Nordisk jämställdhetscertifiering i förskola och skola

Projektet resulterade i en rapport med konkreta förslag på kriterier för jämställdhetscertifiering. Här samlades goda exempel, vilket också möjliggjorde ett vidareutvecklande av befintligt arbete.... »

NORA conference: Voices in Nordic gender research

Syftet med projektet var att anordna en konferens för att samla nordiska forskare och andra intresserade för att presentera den senaste genusforskningen. ... »

Men Engage Norden

Detta projekt syftade till att skapa ett nordiskt nätverk för organisationer som arbetar för jämställdhet med män och maskuliniteter och för icke-diskriminering och social rättvisa. ... »

Lag, rätt och jämställdhet

Syftet med detta projekt var att lyfta jämställdhetspolitiska frågor i Norden och undersöka rättens förmåga att främja jämställdhet. ... »