Skip to main content sv

Unges stemmer for likestilling i Norden


Projektet syftade till att ungdomar ska äga frågan om jämställdhet som en drivkraft för en hållbar nordisk region. Från nordiska ungdoms- och studentorganisationer rekryterades ungdomar till projektet, där centrala aktörer för jämställdhet och innovation deltog som drivkrafter i projektet.

Genom Design Thinking som metod och normkritiskt perspektiv utmanades ungdomarna till att ta fram specifika lösningar relaterade till de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030) – baserat på deras perspektiv på jämlikhet som könsnormer, demokrati, segregerade utbildnings- och yrkesval, digitalisering, klimatförändring och mångfald som värdeskapande. Aktiviteterna var kopplade till två nätverkssessioner samt workshops för att förbereda nätverkssessionerna.

Updaterad 24 januari 2024