Skip to main content sv

Erkännande av sexuellt våld: Att hitta vägar till upprättelse med fokus på personer som överlevt övergrepp


I den politiska föreställningsvärlden avses ofta juridisk rättvisa då man talar om upprättelse i fall som gäller sexuellt våld. Forskningen visar dock att upprättelse för personer som överlevt övergrepp i form av sexuellt våld är ett mer komplext och nyanserat fenomen. Skall man ta upprättelse på allvar då det gäller att ha fokus på den som överlevt övergrepp, krävs det att man omvärderar en rad olika rättsliga mekanismer, och skapar olika politiska, sociala och juridiska vägar till upprättelse. För att sätta fokus på den ”uteblivna rättvisan” i många fall av sexuellt våld, kommer konferensen att utforska alternativa sätt att närma sig upprättelse som en del i arbetet med att hålla staten och gärningsmännen ansvariga i dessa sammanhang.

Konferensen är öppen för allmänheten och omfattar sex paneldiskussioner som utforskar ämnet utifrån olika teman och regioner, med särskild tonvikt på den nordiska kontexten. En särskild nordisk workshop kommer också att hållas parallellt med konferensen. Förväntade resultat är bland annat upprättandet av ett nordiskt forskningsnätverk i ämnet, liksom videoinspelningar från konferensen för offentlig spridning.

Updated 24 februari 2022