Skip to main content sv

Samekvinner og bærekraftsmål 5: Strategier for kjønnslikestilling


Med målsättning om jämställdhet och mångfald i Sápmi syftar projektet till att utveckla jämställdhets­politiken för samer och majoritetssamhällen, att stärka demokratin genom att skapa deltagande och att bidra till kunskap och attitydförändring.

Projektet har två delmål:

1) Skapandet av en gemenskap för att diskutera den moderna samiska kvinnans behov och en plattform för motivation och kunskapsuppbyggnad, genom workshops i norska, svenska och finska/ryska sidorna av Sápmi, samt

2) Empowering av samiska gräsrotskvinnor som utarbetar strategi och plan för jämställdhet i Sápmi.

Updated 7 juli 2021