Skip to main content sv

Finansierade projekt

Här kan du söka bland de projekt som beviljats medel för nordiskt samarbete från Nordisk jämställdhetsfond. Under 2021 kommer databasen även fyllas på med beskrivningar av de projekt som beviljas medel från nordisk LGBTI-fond samt den nordiska forskningssatsningen på sexuella trakasserier i arbetslivet.

Du kan själv välja om du vill visa projekt som finansierats ett visst år eller genomfört en aktivitet på ett särskilt tema. Här kan du också se projektfinansiering, vilka organisationer som samarbetar och vem som är kontaktperson för projektet.


Fondprojekt (75/75)

Trakassering og seksuell trakassering i arbeidslivet

Diskrimineringsombudsmannen i Sverige, Institut for Menneskerettigheder i Danmark og Likestillings- og diskrimineringsombudet i Norge vil gjennomføre en undersøkelse for å skaffe mer kunnskap om hva som hindrer en effektiv håndtering av saker om trakassering og seksuell trakassering på arbeidsplassen.... »

Men in nursing education

I detta projekt undersöker två jämställdhetscentra och två universitet underrepresentationen av män i vården i Norden. ... »

Jämställt föräldraskap – jämställt arbetsliv

Projektet syftar till att påverka beslutsfattare i de nordiska länderna att driva utvecklingen framåt vad gäller jämställt föräldraskap, och bidra till att nå målen om lika möjligheter till omsorg, makt och inflytande för kvinnor och män i Norden.... »

Jämställdhet i arbetsplatsförlagt lärande i Norden

Målet med projektet är att tillhandahålla verktyg som kan användas i jämställdhetsarbete inom yrkesutbildning.... »

Enhancing labour opportunities for women in the Nordic Countries

Denna jämförande studie mellan tre små och medelstora städer i Norden syftar till att identifiera och dela med sig av bästa praxis för att förbättra integrationen av arbetsmarknaden bland migrantkvinnor.... »

En likestilt og mangfoldig skogbruksnæring i Norden

Dette prosjektet ønsker å engasjere flere kvinner og unge til en framtid i skogbruket.... »

A care-crisis in the women-friendly welfare states?

Detta projekt vill undersöka statusen för vårdarbetet i de nordiska länderna mot bakgrund av den neoliberala vändningen i politiken och vad det har för betydelse för jämställdheten.... »

Öka jämställdheten inom filmutbudet i Norden

Projektet granskade jämställdheten inom nordisk film och anordnade en filmfestival för att sprida film som produceras och regisseras av kvinnnor.... »

YouthEQ 2017 – nordisk jämställdhetskonferens med ungdomsfokus

Syftet med konferensen Youtheq 2017 var att etablera en nordisk arena för att skapa en stark nordisk kompetens kring jämställdhet som ska kunna integreras i alla typer av ungdomspolitiska målsättningar, beslut och verksamheter. ... »

Nordisk netværk mod sexisme og hadefuld tale

I dette projekt etableret et nyt nordisk netværk med fokus på sexisme og hadefuld tale online. ... »