Skip to main content sv

Nordic Women Mediators Network Website


Projektet syftar till att utveckla en webbplats, en onlineplattform, som representerar Nordic Women Mediators (NWM) och dess medlemmar. Webbplatsen ökar synligheten för nätverkens uppdrag, att främja inkludering och meningsfullt deltagande av kvinnor i alla faser av fredsprocesser, såväl som medlemmarna själva som består av över hundra kvinnliga experter i de fem nordiska länderna, Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Alla medlemmar tillför nätverket år av relevant expertis för fredsprocesser genom olika yrken inom internationell diplomati, civilsamhället och/eller akademin. De delar alla sitt engagemang för att upprätthålla fred genom inkluderande och meningsfullt deltagande av kvinnor i alla faser av fredsprocesser. En tillgänglig webbplats kommer att förbättra det intranordiska samarbetet inom nätverket, såväl som den internationella räckvidden, eftersom den kommer att öka tillgängligheten för lokala och internationella aktörer att nå ut till dessa nordiska kvinnliga experter.

Updated 16 januari 2023