Skip to main content sv

Nordic Women Mediators Network Website


Projektet syftade till att utveckla en webbplats, en online-plattform, som representerar Nordic Women Mediators (NWM) och dess medlemmar. Webbplatsen skulle öka synligheten för nätverkets uppdrag och medlemmarna själva, som består av över hundra kvinnor, yrkesverksamma i de fem nordiska länderna, Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Alla medlemmar har bidragit till nätverket med många års relevant expertis inom fredsprocesser genom olika yrken inom internationell diplomati, civilsamhället och/eller den akademiska världen. De delar alla sitt engagemang för att upprätthålla fred genom inkluderande och meningsfullt deltagande av kvinnor i alla faser av fredsprocesser.

Alla fem partner bidrog till utvecklingen av webbplatsen genom att samla in biografier för alla sina medlemmar, totalt över 100 kvinnor. Webbplatsen publicerades vid NWM:s årsmöte i Finland i november 2022.

Updaterad 5 april 2024