Skip to main content sv

Finansierade projekt

Här kan du söka bland de projekt som beviljats medel för nordiskt samarbete från Nordisk jämställdhetsfond, Nordisk LGBTI-fond samt den nordiska forskningssatsningen på sexuella trakasserier i arbetslivet.

Du kan själv välja om du vill visa projekt som finansierats ett visst år eller genomfört en aktivitet på ett särskilt tema. Här kan du också se projektfinansiering, vilka organisationer som samarbetar och vem som är kontaktperson för projektet.


Fondprojekt (89/89)

WIFT Nordic

WIFT Nordic Network är ett nätverk vars syfte är att öka jämställdheten inom nordisk film och TV genom att stärka kvinnor i branschen, öka medvetenheten om hur könsrepresentationen ser ut i branschen samt arbeta för att förändring.... »

Våld på nätet mot kvinnor i Norden

Detta projekt syftade till att dokumentera hur våldet på nätet mot kvinnor yttrar sig i Island, Danmark och Norge. ... »

Våld i unga parrelationer

Målet med konferensen var att utarbeta gemensamma rekommendationer och riktlinjer för det framtida nordiska samarbetet, med fokus på hur våldet i unga parrelationer påverkar både våldsutövare och offer. ... »

Reklamera Norden

Inom ramen för projektet kartlades de nordiska lagarna mot könsdiskriminerande reklam. Målet var att presentera förslag till förbättringar vad gäller reglering och implementering till ansvariga ministrar i Norden.... »

Omdefiniering av nordisk feminism

Syftet med projektet var att skapa ett nordiskt nätverk av antirasistiska feminister och en plattform för samarbete och utbyte av kunskap, idéer och erfarenheter. ... »

Nordiska praktiker för förskola och skola

Projektet syftade till att erbjuda fortbildning inom jämställdhets- och mångfaldsarbete genom att ta fram ett verktyg för e-lärande för skolpersonal.... »

Nordisk jämställdhet och Europa

Projektet har undersökt om Norden sedan 1990-talet varit en exportör av jämställdhetspolitik och hur pass mycket de nordiska länderna fått anpassa sig till internationella beslut under samma period.... »

Stärkt samarbete för nordiska kvinnocenter

Projektet syftade till att arrangera Nordiske Kvinder mod Volds (NKMV) konferens 2014. ... »

Sexism inom hotell, restaurang och turism

I detta projekt gick fackliga branschorganisationer i Norden samman för att kartlägga forskning och för att dela med sig av god praxis.... »

Nordisk jämställdhetspolitik

Projektet hade som syfte att skapa ett nätverk för studier av jämställdhet utifrån ett nordiskt, jämförande perspektiv. ... »