Skip to main content sv

Enhancing Nordic LGBT+ organisations capacities amidst an international backlash against LGBT+ rights 


Bakgrunnen for prosjektet var ønsket om og behovet for et tettere nordisk samarbeid mellom organisasjoner som arbeider for LHBT-rettigheter. Selv om organiseringen og situasjonen i landene er noe ulik, opplever vi alle at LHBT-befolkningen har dårligere levekår og større utfordringer enn majoritetsbefolkningen, og at strømninger i verden og Europa gjør at vi må fortsette arbeidet for like rettigheter og muligheter uansett kjønn og seksualitet. ILGA Europe sitt regnbuekart viser stillstand og tilbakegang. De største LHBT-organisasjonene i Norden gikk derfor sammen for å organisere en konferanse som samlet ansatte og aktivister fra hele Norden i Oslo i helgen 20.-22. mai i 2022.

Totalt var 100 skeive aktivister og ansatte fra skeive organisasjoner samlet i Oslo, for å diskutere og lære om en rekke temaer som angår skeive liv. Deltagerne representerte Finland, Åland, Sverige, Sápmi, Norge, Danmark, Island, Færøyene og Grønland.  

Konferansen ble fulgt opp med et 2 timers webinar 12. desember hvor temaet var skeive seniorers levekår i et livsløpsperspektiv i nordiske land, ved den norsk-svenske forskerduoen Janne Bromseth og Anna Siverskog. Her deltok 30 deltagere fra Finland, Åland, Sverige, Danmark, Norge, Island og Grønland. 

På konferansen ble det også etablert et nordisk LGBT+ råd bestående av små og store LGBT+ organisasjoner i Norden. SETA, Samtökin ’78, RFSL, LGBT+ Danmark og FRI hadde hovedansvaret for konferansen og inviterte organisasjoner fra sine respektive land og selvstyrte områder. 

Formaliseringen av et Nordisk LGBT+-råd og -nettverk vil muliggjøre erfarings- og kunnskapsutveksling om hvordan innsatsen best kan styrkes på en mer permanent basis. 

Updaterad 29 maj 2023