Skip to main content sv

Enhancing Nordic LGBT+ organisations capacities amidst an international backlash against LGBT+ rights 


Gjennom å arrangere en konferanse over tre dager i Oslo i mai 2022 samler prosjektet nordiske organisasjoner som jobber for bedre rettigheter og levekår for LGBT+-befolkningen. 

Konferansen skal også etablere et permanent Nordisk LGBT+-råd bestående av små og store LGBT+-organisasjoner i Norden. SETA, Samtökin ’78, RFSL, LGBT+ Danmark og FRI har hovedansvaret for konferansen, og vil invitere inn organisasjoner fra sine respektive land og selvstyrte områder.  

Bakgrunnen for å samle de nordiske organisasjonene består av flere punkter, deriblant at ILGA Europas Regnbuekart for 2021 viser stillstand og tilbakegang i rettigheter for LGBT+-befolkningen. Ingen nordiske land ligger blant de tre øverste. Manglende juridiske rettigheter og dårligere levekår er flere faktorer som spiller inn på dette. 

Formaliseringen av et Nordisk LGBT+-råd og -nettverk vil muliggjøre erfarings- og kunnskapsutveksling om hvordan innsatsen best kan styrkes på en mer permanent basis. 

Updated 16 januari 2023