Skip to main content sv

Power Plays – preventing sexual harassment through memory work & forum theater in workplaces of care


Power Plays-projektet syftar till att bryta tystnaden om sexuella trakasserier på vård-arbetsplatser, genom att främja arbetsplatskulturer som aktivt förebygger och hanterar sexuella trakasserier.

Först utvecklar projektet en serie befintliga förebyggande insatser mot sexuella trakasserier åtföljt av riktlinjer för att välja rätt preventionsstrategi. Som ett andra steg, bidrar projektet med nyanserade beskrivande exempel av sexuella trakasserier på arbetsplatser från ”minnes-workshopar” från olika vårdplatser i Danmark, Sverige och Finland. I steg tre, utvecklar projektet autentiska pjäser om sexuella trakasserier utifrån de berättande exemplen. Pjäserna ingår som ett förebyggande element inom forumteater med fokus på kropp, säkerhet och dialog, för att främja säkra arbetsplatskulturer och kompetens mot sexuella trakasserier.

Power Plays-verktygslådan testas på en rad olika vårdplatser och sprids via en oberoende webbplats samt genom stora vårdorganisationer i hela Norden.

Verktygslådan blev klar i april 2023, läs mer om verktygslådan här: Power Plays – Förebygg sexuella trakasserier på arbetsplatser i vården med innovativa metoder och verktyg — Jämställd Utveckling Skåne (jamstalldutveckling.se)

Updated 27 juni 2023