Skip to main content sv

Kunder som förövare av sexuella trakasserier inom den nordiska servicesektorn


Projektet handlar om att kritiskt analysera hur nordiska ideal om ledning och organisering påverkar arbetsmiljön för anställda inom serviceyrken och detaljhandel. Projektet fokuserar särskilt på kundorienteringsideal som ofta ses som ”naturliga” och självklara för det nordiska sättet att organisera arbetet inom serviceyrken.

Projektet analyserar konsekvenserna av att kunden prioriteras, exempelvis hur det leder till problematiska maktrelationer mellan kund och anställd. Projektet kommer att bidra med kunskap om huruvida organisering för kunden kan generera ojämställda arbetsmiljöer genom att upprätthålla makt- och könsstrukturer. Och om dessa strukturer i så fall ger utrymme för våld och sexuella trakasserier mot anställda.

Updated 24 februari 2022