Skip to main content sv

“Speak Up!”:  A practice-oriented research project on the prevention of Sexual Harassment (SUSH)


Som svar på uppmaningen om att förebyggande insatser ska vara mer medvetna om “intersektionella stigmatiserade identiteter”, som gör vissa anställda mer sårbara för sexuella trakasserier än andra, utgick SUSH-projektet från den etiska infrastrukturens tradition och riktar sig till åskådare/bystanders, vars handlingar kan påverka sexuella trakasserier-situationer positivt eller negativt. 

Huvudsyftet med projektet var att utveckla och testa effekterna av teori- och forskningsbaserade bystander-interventioner mot sexuella trakasserier, i nära samarbete med arbetslivsaktörer i tre nordiska miljöer (Danmark, Sverige och Norge). En förväntad effekt av insatserna i projektet var ökad medvetenhet om de negativa konsekvenserna av passivt eller samverkande bystander-beteende och om risksituationer för sexuella trakasserier. Ett långsiktigt resultat av SUSH-metoden i fortsatta projekt kommer att vara att tillhandahålla empiriskt testade interventioner mot sexuella trakasserier som kan användas av arbetsplatser i de nordiska länderna. 

Updaterad 24 januari 2024