Skip to main content sv

Ny rapport: Så mange nordiske mænd mødes på internetfora præget af kvindehad

Ny kortlægning af nordiske mænds tilhørsforhold til kvindehadske internetfælleskaber viser, at omkring 850 nordiske unge mænd er aktive i kvindehadske internetfora. Rapporten peger på, at fællesskabernes nedsættende sprog og synet på kvinder flytter over på gængse sociale platform.


Den nordiske rapport ”The Angry Internet” har på baggrund af over 100.000 kvindehadske posts og kommentarer på internetfællesskaber som 4chan, 8chan og Reddit analyseret kvindehadske fællesskaber i Norden. Rapporten fra Center for Digital Pædagogik viser, at der er internetfora, som samler unge nordiske mænd i broderskaber, der opildner til had mod kvinder og ligestilling. Rapporten finder ingen indikationer på, at en eller flere af de nordiske brugere vil handle fysisk på deres holdninger, som der har været eksempler på i andre lande.       

– Rapporten giver ny og vigtig viden om, hvordan kvindehad findes i forskellige former på nettet. Den viser, hvordan nogle unge mænd sætter sig selv i opposition til samfundet og samler sig om værdisæt og normer, som er i direkte modstrid med ligestilling og kvinders rettigheder, der er helt centralt for vores samfund, siger Peter Hummelgaard, beskæftigelses- og ligestillingsminister i Danmark. 

Rapporten ”The Angry Internet” og dens resultater bliver præsenteret ved et internationalt digitalt lanceringsevent med oplæg af rapportens forfattere og nordiske eksperter, EU’s Ligestillingskommissær, Europarådets Kommissær for menneskerettigheder, Vicedirektøren fra UN Women samt CEO og grundlægger af Promondo og den globale kampagne ”MenCare”. Undersøgelsen er udarbejdet af Center for Digital Pædagogik for Nordisk Ministerråd som led i det danske formandskab 2020.

Updated 1 december 2020