Skip to main content sv

Samiskt-grönländskt samarbete för jämställdhet

Problem med våld och missbruk sopas gärna under mattan. Särskilt i små samhällen där alla känner alla. Nu möts samiska och grönländska kvinnoorganisationer för att gemensamt lyfta frågorna i sina samfund.


NIKK spade symbol

Projektet är det första samarbetet någonsin mellan samiska och grönländska kvinnoorganisationer.
– Det ska bli jättespännande. Vi delar många erfarenheter, säger Gudrun Eriksen Lindi från Samiskt KvinnoForum.

Vad tror du att ni kan lära av varandra?
– På Grönland har man tagit tag i problemen med missbruk och våld på ett annat sätt än  Sápmi. Hos oss är det fortfarande starkt tabubelagt. Problemen i sig är inte alls någonting unikt för våra samhällen men vi lever i små samfund och då blir det lätt att man lägger locket på. Det finns en uppfattning om att det här är problem som ska lösas inom familjen men det är fel.

Vad krävs för att bryta de här tabuna?
– Vi måste prata om problemen, inte minst med våra ungdomar. Vi måste berätta var gränserna går. Vi kan inte tolerera att pojkar trakasserar flickor i skolan utan vi måste vara tydliga från början. Både myndigheterna och våra samfund har ett ansvar. De måste informera och ha en beredskap. Individer som kommer till dem och ber om hjälp måste bli tagna på allvar.

Att vara både kvinna och tillhörande en ursprungsbefolkning – innebär det några särskilda utmaningar? 
– Vi måste kämpa för våra rättigheter både som kvinnor och som ursprungsfolk. I vår kultur har kvinnor ofta ett särskilt ansvar för att ta hand om familjen och föra traditionerna vidare. Det är ett tungt ansvar nu när våra samhällen är i kris. Vi utsätts för exploatering, till exempel genom gruvbyggena. Vi kämpar mot gruvbolagen och samtidigt måste vi kämpa för våra rättigheter som kvinnor. Det är en kamp som förs både gentemot sametingen och staterna. Tyvärr försvåras den av att vi inte har tillgång till alla demokratiska rum.

Gudrun Eriksen. Foto: privat
 Gudrun Eriksen. Foto: privat

På vilket sätt menar du att ni utesluts?
– I det nordiska arbetet blir samer utstötta eftersom vi inte har status som självstyrande nation. Vi är till exempel inte representerade i arbetet med den nordiska jämställdhetspolicyn. Grönland sitter med eftersom de erkänns som självstyrande men inte Sápmi. Det tycker jag är ett stort problem. Det borde gå att hitta ett sätt att ge oss inflytande. Människan har ju för sjutton lyckats landa på månen!

Vad händer närmast i EAMI FEMI? 

– Vi börjar nu med möten på Skype. Sedan ska vi ses i Oslo nästa år. Då utgår vi från våra teman våld och missbruk. I slutet av projektet ska vi berätta om vårt arbete för andra genom att sätta upp en utställning.

Bård: alla färger

Den här texten ingår i artikelserien Nordiskt jämställdhetssamarbete i praktiken 2014, som berättar om de projekt som fick medel genom Nordisk stödordning 2014. SNF-Sámi NissonForum/Samiskt KvinnoForum fick 250 000 danska kronor för projektet EAMI FEMI. Projektet drivs i samarbete med en kvinnoorganisation på Grönland och organisationen Samiska kvinnor i Norr i Sverige. Organisationerna kommer att mötas under ett seminarium i Oslo nästa år. Projektet ska resultera i en utställning som kommer att visas både fysiskt och online.
EAMI betyder ”ur” eller ”ursprungs-” på samiska.

Updaterad 2 oktober 2020