Skip to main content sv

Sök medel för nordiskt samarbete på jämställdhet- och LGBTI-området

I mars går det åter att söka medel från Nordisk jämställdhetsfond. Verksamheter som vill arbeta med nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet kan söka pengar för sina samarbetsprojekt. Nytt för 2021 är den nya LGBTI-fond som ska främja nordiskt arbete för att förbättra LGBTI-personers villkor. Totalt ska nära tre och en halv miljoner danska kronor fördelas för nordiskt samarbete.


Den 1 mars 2021 öppnar NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, åter upp möjligheten att söka medel för nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet. Liksom tidigare år krävs det att aktörer från minst tre nordiska länder medverkar i ansökan. Tack vare samarbetet växer kunskapen och sprids över gränserna. Vi hittar gemensamma lösningar och lär av varandra.

Aktiviteterna ska starta under 2021 och genomföras inom två år. Pengarna kan användas till att ta fram gemensamma metoder, utveckla ny kunskap, arrangera konferenser och nätverk med mera. Totalt fördelas 1 975 000 danska kronor.

Hålltider för Nordisk jämställdhetsfond

Ansökan görs genom ett formulär som kommer finnas tillgängligt på nikk.no under ansökningstiden.

  • 1 mars – ansökan öppnar
  • 31 mars – sista dag för ansökan
  • maj – beslut meddelas sökande
  • juni – kontrakt skrivs


Ny fond främjar LGBTI-personers villkor

Från och med 2021 sätts strategin för det nya nordiska samarbetet om LGBTI-personers villkor i verket. En del i det arbetet är den nya fond som syftar till att främja nordiskt samarbete inom LGBTI-området, i enlighet med LGBTI-tillägget till det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet. Projekt som bidrar till arbetet för LGBTI-personers lika rättigheter, behandling och möjligheter i Norden kan söka medel från fonden. Totalt ska 1 238 000 danska kronor fördelas. NIKK kommer att ta emot ansökningar efter sommaren 2021. Mer information om den nya LGBTI-fonden kommer i början av 2021.

Updaterad 14 december 2021