Skip to main content sv

Sök medel för nordiskt samarbete på jämställdhets- och LGBTI-området

Under nästa år öppnar NIKK åter upp möjligheten att söka medel för nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet respektive LGBTI-området. Likt tidigare år krävs att aktörer från minst tre nordiska länder medverkar i ansökan. Totalt ska 3,6 miljoner danska kronor fördelas.


För att kunna beviljas medel från Nordisk jämställdhetsfond eller LGBTI-fond behöver den planerade aktiviteten starta under 2022 och genomföras inom två år. Pengarna kan till exempel användas till att ta fram gemensamma metoder, utveckla ny kunskap eller arrangera konferenser och nätverk. Ansökan görs genom ett formulär som finns tillgängligt på nikk.no under ansökningstiden.

Hålltider för Nordisk jämställdhetsfond

Först att öppna under 2022 är Nordisk jämställdhetsfond, som finansierar samarbeten som främjar jämställdhet. Totalt ska nästan 2 miljoner danska kronor fördelas från fonden. 

  • 1 mars – Ansökan öppnar 
  • 31 mars – Sista dag för ansökan 
  • Maj -juni– Beslut meddelas sökande 
  • Juni – Kontrakt skrivs.

Läs mer om Nordisk jämställdhetsfond

Hålltider för Nordisk LGBTI-fond

Till hösten 2022 öppnar möjligheten att söka medel från Nordisk LGBTI-fond, som syftar till att främja nordiskt samarbete inom LGBTI-området. Projekt som bidrar till arbetet för LGBTI-personers lika rättigheter, behandling och möjligheter i Norden kan söka medel från fonden. Totalt ska 1,6 miljoner danska kronor fördelas.

  • 1 september – Ansökan öppnar 
  • 30 september – Sista dag för ansökan
  • November/december – Beslut meddelas sökande 
  • November/december – Kontrakt skrivs.

Läs mer om Nordisk LGBTI-fond 

Updaterad 14 februari 2024