Skip to main content sv

Fokus på arbetsliv i årets fondprojekt

Hur kan integrationen av migrantkvinnor förbättras på arbetsmarknaden? Varför är män underrepresenterade i vårdyrken i Norden? Och hur påverkar systemen för föräldraförsäkring kvinnors arbete och mäns uttag av föräldrapenning? Det är fokus för några av de projekt som får finansiering från Nordisk jämställdhetsfond i år.


Stödordning

I år har sju projekt beviljats medel av den nordiska jämställdhetsfonden, för att samarbete kring frågor som rör jämställdhet. Projekten ska resultera i ny kunskap i frågor som rör den könsuppdelade arbetsmarknaden, uttag av föräldraförsäkring och trakasserier på arbetsplatsen.

I år har alla projekt fokus på jämställdhet i arbetslivet, vilket också är en prioritering för det norska ordförandeskapet i ministerrådet.

  • Norden har länge arbetat för att kvinnor och mäns ska ha lika möjlighet att delta på arbetsmarknaden. Vi har kommit en bra bit på vägen, men flera utmaningar kvarstår. Årets fondprojekt med fokus på arbetslivet kommer förhoppningsvis ge oss ett bra underlag för det fortsatta arbetet, säger Elin Engström, NIKK:s verksamhetsledare.

Bland årets beviljade projekt finns en stor bredd. Enhancing labour opportunities for women in the Nordic Countries ska genomföra en jämförande studie mellan tre medelstora städer i Norden för att identifiera och utbyta erfarenheter av att förbättra migrantkvinnors integration på arbetsmarknaden.

  • Projektet kommer undersöka politik och praxis i tre städer i tre nordiska länder, Finland, Sverige och Island. Målet är att identifiera politik och praxis som påverkar sysselsättningen av migrantkvinnor, säger Markus Meckl, från Akureyri universitet.
    Diskrimineringsombuden i Sverige, Danmark och Norge ska genomföra en undersökning för att få mer kunskap om hanteringen av sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

I ett annat projekt riktas fokus mot vården och inom projektet kommer de undersöka statusen för vårdarbetet i de nordiska länderna mot bakgrund av den neoliberala vändningen i politiken och utreda vad den har för betydelse för jämställdheten.

Varje år administrerar NIKK medel för insatser och samarbeten på jämställdhetsområdet i Norden på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Jämställdhetsfonden är initierad av de nordiska jämställdhetsministrarna som vill stimulera nordiskt samarbete.

Updaterad 15 januari 2020