Skip to main content sv

Könsrelaterat våld i Norden och Baltikum


Könsrelaterat våld är ett globalt problem som oftast bemöts enbart nationellt eller lokalt. Projektet Gendered Violence – Nordic-Baltic Dialogue syftade till att upprätta ett nordiskt-baltiskt polissamarbete inriktat på arbete mot trafficking, mäns våld mot kvinnor, samt mäns våld mot män. Målet var att öka polisens kapacitet att motverka trafficking och könsrelaterat våld, liksom bygga expertnätverk. Ytterligare en ambition var att dela kunskap och erfarenheter kopplat till dessa frågor.

Updaterad 24 februari 2022