Skip to main content sv

Nordisk jämställdhet och Europa


De nordiska länderna framhålls ofta som förebilder för andra europeiska länder när det gäller jämställdhetsarbete. Samtidigt har jämställdhetspolitiken internationaliserats. Lagstiftningen i de nordiska länderna påverkas i allt högre drag av europeiska och internationella regelverk, som exempelvis Pekingplattformen och Amsterdamfördraget. Projektet ”Nordisk likestillingspolitikk ur ett europeiseringsperspektiv” har undersökt i vilken utsräckning Norden sedan 1990-talet varit en exportör av jämställdhetspolitik och hur pass mycket de nordiska länderna fått anpassa sig till internationella beslut under samma period.

Under 2015 och 2016 hölls nätverksträffar och projektet medverkade vid ett seminarium om EU:s jämställdhetspolitik.

Den 20-21 juni 2017 i Oslo behandlades frågorna under en nordisk konferens. Läs mer här.

Updated 24 februari 2022