Skip to main content sv

Etablering av nordiskt mentornätverk


Mentorskap har visat sig vara en effektiv metod för karriär- och ledarutveckling, liksom för att få fler i arbete. Arbetet med mentorskap skiljer sig åt från målgrupp till målgrupp, men när detta projekt startade fanns inget nätverk där målgruppsanpassade metoder kunde samlas och vidareutvecklas.

Projektet syftade därför till att upprätta ett sådant nätverk – i första hand för att utveckla kunskap om mentorskap liksom sprida och dela metoder, men också för att dokumentera befintlig kunskap. Ett gemensamt seminariemöte för nordiska aktörer hölls hösten 2014, och våren 2015 upprättades nätverket officiellt.

Updated 24 februari 2022