Skip to main content sv

“Konferensen är central för att hitta vägar att föra in männen i jämställdhetsarbetet”

ICMEO, en internationell konferens om män och jämställdhet, kommer att hållas i Stockholm 15-16 maj. Temat för konferensen är förändrade maskulinitetsnormer, med fokus på pojkar och unga män. NIKK har pratat med en av de isländska deltagarna inför eventet.


Hallå där Tryggvi Hallgrímsson, Centre for Gender Equality på Island! Du ska delta på ICMEO-konferensen om män och jämställdhet i Stockholm. Berätta mer!
– Ja, vi är fyra stycken som åker från Island till konferensen. Förutom mig är den en ung politiker, en lärare och en representant från ett utbildnings- och rådgivningscenter för överlevare av sexuellt våld. Konferensen är central för att hitta vägar att föra in männen i jämställdhetsarbetet. Det nordiska samarbetet och erfarenheten på området gör oss starka.

Du kommer att delta i ett seminarium kallat: ”metoo – What do men have to do with it? Experiences, responses, and perspectives from Nordic Civil Society”. Vad har män att göra med #metoo?
– #metoo-kampanjen och dess vittnesmål har skapat möjligheter för män att ta ett steg åt sidan och lyssna. Det har varit en väckarklocka och ett tillfälle för män att reflektera över sin egen position och könsroll. Många män är medvetna om att det pågår sexuella trakasserier och sexuellt våld, men inte på samma sätt som kvinnor som bär dessa erfarenheter. Här är det viktigt att män inte förminskar kvinnors historier. I Island tycker jag att gensvaret bland män har varit positivt.

#metoo-uppropet på Island pågår alltjämt – vad är den senaste utvecklingen?
– Vi har haft många upprop med vittnesmål från kvinnor i olika yrkeskategorier. Det senaste har kommit från kvinnor med migrantbakgrund. Det innehåller de starkaste vittnesmålen hittills. Berättelserna, som förenar både rasism och sexism, visar verkligen på maktstrukturer. Det här är frågor som behöver uppmärksammas mer.

Hur jobbar ni på Centre for Gender Equality för att skapa förändring efter #metoo?
– Vi har ett väldigt brett mandat när det kommer till jämställdhetsfrågor. En av våra roller är att vara rådgivare till regeringen när det gäller åtgärder på jämställdhetsområdet. Den isländska regeringen har varit aktiv och tillsatt olika kommittéer som ska se över hur sexuella trakasserier på olika sätt kan stoppas. Idag finns det lagar och regler som förbjuder sexuella trakasserier, men vi måste få till ett mer systematiskt arbete på arbetsplatserna. Vi på jämställdhetscentret sköter även tillsynen av arbetsplatsernas jämställdhetsplaner, och där sätter vi ned foten tydligare nu. Arbetet får skjuts av uppmärksamheten runt #metoo-kampanjen, vilket är positivt.

Vilka förändringar krävs?
– Det är en komplex fråga eftersom den könade makthierarkin slår igenom på så många sätt. Vi måste få till en bred diskussion om könsroller och relationer. Idag vill man gärna lägga detta arbete på skolan, men det räcker inte. Förändringsarbetet måste också ske i andra delar av samhället – på arbetsplatserna, i politiken.

Hur ser du på mäns engagemang i dessa frågor?
– Mäns deltagande och engagemang är viktigt. Det är centralt att män inkluderas, men samtidigt inte behöver stå till svars för alla mäns agerande. Det tycker jag vi har lyckats med i Norden. En framgångsfaktor är att vi lyckas lyfta frågan och prata om patriarkatet och maktstrukturer, som även påverkar män.

Updaterad 20 november 2019