Skip to main content sv

Ny rapport om utmaningar i nordisk glesbygd

Det går inte att diskutera utmaningar som pågår i nordisk glesbygd utan att ta hänsyn till kön och jämställdhet. Det visar en ny nordisk kartläggning av forskning om kön, utbildning och befolkningsströmmar i nordiska ytterområden.


Foto: Colourbox
 Foto: Colourbox

Rapporten är framtagen av forskarna Stine Thidemann Faber, Helene Pristed Nielsen och Kathrine Bjerg Bennike på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

De presenterar forskning om förändrade levnadsvillkor till följd av allt från globala förändringar, till minskad ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen som minskar i traditionellt manliga yrkesområden samt  migration och avfolkning. Särskilt unga kvinnor flyttar till de större städerna för att få en utbildning. Dessa är utmaningar som inte bara är av stor betydelse för regionens livskraft och sammanhållning, utan också för de män och kvinnor som bor här, och för deras inbördes sociala relationer, menar forskarna i rapporten.

Updaterad 2 maj 2020