Skip to main content sv

Jämställdhetseffekter av covid-19 – Kunskap och initiativ i Norden


Hur hanterar Norden jämställdhetseffekterna av covid-19? Pandemins konsekvenser är långt ifrån könsneutrala. Jämställdhetsperspektivet måste finnas med genomgående även i kristider. Denna publikation sammanfattar kunskap som tagits fram i Norden och samlar de nordiska ländernas initiativ rörande jämställdhet i relation till pandemin. I fokus är områden som våld i nära relationer, ekonomi och arbetsliv och psykisk ohälsa. Genom att lära av varandra kan de nordiska länderna stå bättre rustade nu och vid kommande kriser.

Publikationen är framtagen av NIKK, Nordisk information för kunskap om kön. Den bygger på underlag från länderna samt intervjuer med forskare och experter.

Updaterad 27 oktober 2023