Skip to main content sv

Nyckelbudskap om äldre LGBTI-personers möten med vård och omsorg

Resultat från ett nordiskt högnivåmöte


Vi lanserar nu en publikation som ger en introduktion till kunskapsläget inom området äldre LGBTI-personers livsvillkor och hur forskare och andra experter på området beskriver angelägna problem och kunskapsluckor samt identifierar åtgärder som krävs för förändring.

Publikationen sammanfattar och ger en introduktion till kunskapsläget på området och hur forskare och andra experter beskriver problem och kunskapsluckor samt identifierar åtgärder som krävs för förändring. Den sammanfattar de viktigaste budskapen från ett högnivåmöte med experter, som hölls i samband med lanseringen av den nordiska rapporten: “Han gick tillbaka in i garderoben”: Äldre LGBTI-personers interaktioner med vård och omsorg i de nordiska länderna.

Rapportens titel: “Han gick tillbaka in i garderoben” speglar de erfarenheter som vissa äldre LGBTI-personer har när de flyttar till vårdhem där deras behov inte tillgodoses på rätt sätt.

Nyckelbudskap i urval

  • Transvården påverkas negativt av det faktum att transpersoner fortfarande patologiseras i alla de nordiska länderna.
  • Det saknas forskning om vårdpersonal i relation till LGBTI-frågor. Mer forskning behövs.
  • Det finns ett behov av mer kunskap om äldre LGBTI-personers specifika
    hälsoproblem och sjukdomar.
  • Bättre arbetsvillkor för vårdpersonal leder till bättre vård för LGBTI-personer.
  • Avsätt medel för forskning och utbildningsmaterial om äldre LGBTI-personer.

Updaterad 17 april 2024