Skip to main content sv

Sök medel för jämställdhetssamarbete

Vill din verksamhet stoppa sexuella trakasserier i skolan, främja jämställdheten i filmbranschen eller anordna en expertkonferens om trafficking? Nu finns möjlighet att söka pengar för nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet.


Idag öppnar NIKK åter upp för möjligheten att söka medel för nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet. Liksom tidigare år krävs det att aktörer från minst tre olika nordiska länder medverkar i ansökan. Pengarna kan användas till att ta fram gemensamma metoder, utveckla ny kunskap, arrangera konferenser och nätverk, med mera.

Den så kallade stödordningen är initierad av de nordiska jämställdhetsministrarna som vill stimulera nordiskt samarbete. Totalt ska 2,7 miljoner DKK fördelas. Aktiviteterna ska starta hösten 2016 och genomföras senast under 2017.

För mer information kontakta: Elin Engström, Verksamhetsledare för NIKK, 46(0)766-22 92 39, elin.engstrom@genus.gu.se

Updated 18 april 2020