Skip to main content sv

Sök medel för nordiskt samarbete på jämställdhets- och LGBTI-området

Foto: Karen Beate Nøsterud - norden.org

Under nästa år öppnar NIKK åter upp möjligheten att söka medel för nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet respektive LGBTI-området. Likt tidigare år krävs att aktörer från minst tre nordiska länder medverkar i ansökan. Totalt ska ca 4 miljoner danska kronor fördelas.


För att kunna beviljas medel från Nordisk jämställdhetsfond eller LGBTI-fond behöver den planerade aktiviteten starta under 2023 och genomföras inom två år. Pengarna kan till exempel användas till att ta fram gemensamma metoder, utveckla ny kunskap eller arrangera konferenser och nätverk. Ansökan görs genom ett formulär som finns tillgängligt på nikk.no under ansökningstiden.

Hålltider för Nordisk jämställdhetsfond

Dialog och samarbete är en av det nordiska samarbetets hörnstenar. Nordisk LGBTI-fond ger möjlighet till just detta. Fonden finansierar projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordis

Först att öppna under 2023 är Nordisk jämställdhetsfond, som finansierar samarbeten som främjar jämställdhet. Totalt förväntas ca tre miljoner danska kronor fördelas från fonden.

· 1 mars – Ansökan öppnar

· 3 april– Sista dag för ansökan

· Maj -juni– Beslut meddelas sökande

· Juni – Kontrakt skrivs

Hålltider för Nordisk LGBTI-fond

Till hösten 2023 öppnar möjligheten att söka medel från Nordisk LGBTI-fond, som syftar till att främja nordiskt samarbete inom LGBTI-området. Projekt som bidrar till arbetet för LGBTI-personers lika rättigheter, behandling och möjligheter i Norden kan söka medel från fonden. Totalt förväntas ca 1 miljon danska kronor fördelas.

· 1 september – Ansökan öppnar

· 2 oktober – Sista dag för ansökan

· November/december – Beslut meddelas sökande

· November/december – Kontrakt skrivs.

Updated 19 december 2022