Skip to main content sv

Brett program på Nordiskt Forum

Nu är den första skissen på programmet till Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights – släppt. Nordiskt Forums arrangörer väntar deltagande från tusentals personer tillsammans med stjärnakademiker, toppolitiker, vardagshjältar, forskare, aktivister, artister, kulturprofiler och näringslivstoppar på Nordiskt Forum i Malmö den 12-15 juni. Det skriver Nordiskt Forum i ett pressmeddelande.


Nordiskt Forum 2014 Logotyp
Nordiskt Forum 2014

– Det har varit en fantastisk respons från det civila samhället, myndigheter och privatpersoner. Det känns verkligen som att vi gör detta tillsammans. Och nu börjar vi se resultatet i form av ett brett och mångfacetterat program, säger Caroline Matsson, konferensgeneral för Nordiskt Forum, i pressmeddelandet.

Programmet för Nordiskt Forum utgörs av ett antal huvudspår: Arenaprogrammet, Nordiskt Huvudprogram, ett scenkonstprogram och ett filmprogram som alla planeras av arrangörerna och ett öppet program där hundratals andra aktörer tar plats. Utöver konferensprogrammet finns ett stort område med fri entré som bjuder på musik, performance, samtal, debatt, olika ”prova på-aktiviteter”, författarsamtal och ett stort mässområde med hundratals utställare.

Arenaprogrammet

I Arenaprogrammet Great Actions, Great Ideas kommer du att se dina favoriter – stjärnakademiker, toppolitiker, vardagshjältar, aktivister, debattörer, artister och kulturprofiler – på stora scenen. I korta, rappa brandtal, samtal och kulturevenemang ser och hör du goda exempel på hur positionerna  för kvinnors rättigheter och jämställdhet flyttas fram.

– Arenan bjuder på en stor bredd av namn. Till exempel kommer vi kunna se Sofi Oksanen, Catharine MacKinnon, Raewyn Connell, genusfotografen Tomas Gunnarsson, Gudrun Schyman, Alexandra Pascalidou, Soraya Post, Tiina Rosenberg, Birgitta Ohlsson och Kawa Zolfagary. Allt detta blandat med kulturinslag som musik och performance. Det kommer att vara en mix av perspektiv och erfarenheter som väcker frågor, ger ny energi och stimulerar alla sinnen.

Det nordiska huvudprogrammet

Det nordiska huvudprogrammet är Nordiskt Forums idémässiga kärna. Här analyseras utmaningarna i Norden med utgångspunkt i FN:s Kvinnokonvention och Beijing Platform for Action. Utifrån konferensens 12 teman skapar vi tillsammans under forumets fyra dagar tydliga krav och uppmaningar för framtiden. Dessa blir stommen till det slutdokument som efter forumets slut överräcks till företrädare för Nordens regeringar och parlament. Det nordiska huvudprogrammet formas av representanter för Nordiskt Forums arrangörer, ca 200 kvinnoorganisationer i Norden.

– Innehållet i detta program processas i arrangörsorganisationerna under våren och en bredare allmänhet kommer också att kunna påverka . Varje tema kommer att lyftas under två programsessioner; i den första ges en lägesbeskrivning och den andra sessionen blickar framåt och skissar på nya lösningar och strategier.

Det öppna programmet

I det öppna programmet arrangerar såväl civilsamhällesorganisationer, aktivister, små föreningar och kvinnorörelsens representanter som näringsliv, myndigheter, företag, kommuner, politiska partier, fackförbund, universitet och andra aktörer sina egna programpunkter.

– Det har varit ett enormt tryck på att vara med. Det märks att frågor om feminism, jämställdhet och kvinnors rättigheter är heta i hela Norden just nu. Och i Sverige seglar feminismen upp som en het fråga i valrörelsen, vilket kommer att märkas i Malmö. Vi presenterar idag de programpunkter i det Öppna programmet som är klara redan nu, fyra månader innan. Det finns ett antal platser finns kvar, så alla ni som filar på en programidé eller saknar något i det befintliga utbudet uppmanas höra av er!

Under Nordiskt Forum tas pulsen på det jämställdhetspolitiska läget. FN har inte arrangerat någon världskonferens kring jämställdhet och kvinnors rättigheter på 20 år. Anledningen är bland annat att de reaktionära strömningarna i världen är så pass starka att det finns en uppenbar risk att de rättigheter som slogs fast på förra kvinnokonferensen skulle tryckas tillbaka om man öppnade upp för nya förhandlingar. Konferensens program och diskussioner grundar sig i FN:s Kvinnokonvention och Handlingsplanen från Peking. Målet är att formulera nya konkreta krav, åtaganden och strategier som ska överlämnas till de nordiska regeringarna. Nordiskt Forum Malmö 2014 arrangeras av 200 organisationer ur den nordiska kvinnorörelsen i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Programmet fortsätter att växa under våren

– Vi har en massa önskemål om allt ifrån Queertango, fler politikerutfrågningar på mässområdet till speed dating för den som vill hitta en mentor som vi arbetar på att förverkliga. Den som har något att tillföra uppmanas kontakta projektsekretariatet – alla idéer och arbetsinsatser välkomnas! Runt om i Malmö äger också en rad samverkande arrangemang rum inför och under forumveckan. I samarbete med Malmö stad planeras en riktig folkfest i Folketspark med ett stort feministiskt firande under lördagskvällen som höjdpunkt.

Updaterad 6 oktober 2020