Skip to main content sv

Lag, rätt och jämställdhet


Syftet med detta projekt var att lyfta jämställdhetspolitiska frågor i Norden – exempelvis mäns våld mot kvinnor, diskriminering i arbetslivet, fördelning av resurser och välfärd – och undersöka rättens förmåga att främja jämställdhet. Detta skedde huvudsakligen under en rättsvetenskaplig tvådagarskonferens som möjliggjorde erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling (våren 2015). Konferensen vände sig till nordiska forskare och doktorander med ett intresse för kön och rätt i forskning, utbildning och samverkan. Under avslutningssessionen beslutades att juridiska fakulteten i Åbo skulle stå värd för nästa konferens, som planerades in för år 2017. Konferensen bidrog även till att säkra framtiden för det nordiska nätverket Kön och rätt.

Updated 24 februari 2022