Skip to main content sv

Våld på nätet mot kvinnor i Norden


Med framväxten av sociala medier och spridningen av ny teknik har våldet mot kvinnor på nätet ökat under de senaste åren. Det omfattar idag trakasserier, förföljelse, utpressning/ hot, identitetsstöld, tillgång till eller spridning av privata data, barnpornografi, sexuella övergrepp eller våldtäkt, samt uppladdning av foton och videoklipp utan samtycke.

Detta projekt syftade till att dokumentera hur våldet på nätet mot kvinnor yttrar sig i Island, Danmark och Norge. Det gjordes genom djupintervjuer med personer som drabbats av nätvåld och hämndporr. Ett särskilt fokus låg också på att samla in erfarenheter av att anmäla förövare och få juridisk upprättelse. Vilka möjligheter och tillvägagångssätt finns? För att placera frågan i ett globalt sammanhang, skrevs slutrapporten på engelska och publicerades på nätet. Sammanfattningar finns tillgängliga på isländska, danska och norska. Målet är att bidra till jämställdhetspolitiska samtal, nationellt och lokalt, om våld på nätet.

Här hittar du rapporten i sammandrag, på engelska, danska, isländska och norska.

Updated 16 januari 2023